Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKEKAD)- Resultaten 2019

Last updated on 14-11-2022 by Marinka Vangenck

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Nederlands

SCIENSANO

Samenvatting:

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de zevende audit bij de erkende pediatrische diabetescentra (hierna PDC’s genoemd). De audit verzamelde gegevens van 3365 patiënten met type 1 diabetes jonger dan 19 jaar die werden behandeld in 15 PDC’s. De gegevens hadden betrekking op de zorg in 2019. Het rapport focust zich op trends in de zorgkwaliteit en kenmerken van de onderzoekspopulatie in de periode 2008-2019. Er werden deze audit geen gegevens van patiënten met type 2 diabetes geregistreerd. De belangrijkste bevindingen waren: • Sommige aspecten van de zorgkwaliteit, gemeten d…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL