IQED-Foot - Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken

Last updated on 24-1-2024 by An-Sofie Vanherwegen
Projectduur:
juli 1, 2014
-
Project with no end date

In het kort

Een op de vier personen met diabetes krijgt last van diabetische voetwonden. Zonder deskundige behandeling genezen deze wonden niet maar kunnen ze in amputatie van de onderste ledematen resulteren. In België zijn 37 centra door het RIZIV erkend voor de behandeling van deze wonden (lijst beschikbaar hier). Door middel van regelmatige gegevensinzamelingen controleert het IKED-Voet-project de kwaliteit van de zorg in deze centra en biedt het geïndividualiseerde feedback, waarmee de centra de kwaliteit van hun zorg kunnen verbeteren.

Projectbeschrijving

Diabetische voetproblemen vormen een grote belasting op de levenskwaliteit van de patiënt en op het gezondheidszorgbudget: ongeveer 20% van de kosten voor diabeteszorg gaat naar voetproblemen, hun behandeling en amputaties. Deze problemen worden best behandeld door multidisciplinaire teams.

Sinds 2005 kunnen multidisciplinaire tertiaire diabetesvoetklinieken („centra”) een erkenning aanvragen bij het RIZIV (informatie beschikbaar hier). Voor verdere erkenning moeten de centra deelnemen aan IKED-Voet. Het project wordt uitgevoerd door Sciensano en bestuurd door een groep van nationale experts.

Studieopzet

IKED-Voet maakt gebruik van de zogenaamde audit-feedbackmethode om de kwaliteit van de zorg te bewaken en zorgverleners te helpen de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Erkende centra worden periodiek uitgenodigd om deel te nemen aan de audit van IKED-Voet. Centra moeten prospectief gegevens verstrekken over de kenmerken, behandeling en uitkomsten van de eerste 52 personen die zich aanmelden met een diepe diabetische voetwonde of een actieve charcotvoet gedurende een inclusieperiode van 1 jaar. Ingesloten personen worden daarna 6 maanden gevolgd met betrekking tot wondgenezing, amputaties en sterfte.

Audits worden uitgevoerd met behulp van het platform Healthdata.be, waarop ook de huidige inclusiecriteria en vragenlijstitems geraadpleegd kunnen worden.

Resultaten

Na elke audit ontvangen de centra geïndividualiseerde feedback waarmee ze kunnen zien waar nog verbetering mogelijk is. In IKED-Voet zijn veel van de kwaliteitsindicatoren gebaseerd op de aanbevelingen van de International Working Group on the Diabetic Foot.

Elke cyclus wordt afgesloten met de publicatie van een nationaal rapport over de bevindingen van die cyclus en de evoluties doorheen de cycli.

Wettelijke informatie

Het Sectoraal Comité van Sociale Zekerheid en Gezondheid heeft toestemming gegeven voor de overdracht en het gebruik van deze gepseudonimiseerde gegevens (toestemming beschikbaar hier).

Sciensano en RIZIV zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. De verwerking is gebaseerd op gronden van algemeen belang (art. 6.1 (e) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)) en in het bijzonder voor gegevens met betrekking tot gezondheid, om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (art. 9.2 (i), van de GDPR).

Personen die in deze centra worden behandeld, worden met een PDF-pictogram flyer in de wachtzaal op de hoogte gebracht over de gegevensinzameling en kunnen zich afmelden.

Meer informatie beschikbaar in deze PDF-pictogram privacyverklaring.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL