Epidemiologie en volksgezondheid

Wetenschappelijk directeur: 

Levenslang kwaliteitsvolle gezondheid garanderen voor iedereen

Onze wetenschappelijke directie tracht de bevolking te voorzien van objectieve, bruikbare en betrouwbare gezondheidsinformatie. Als kenniscentrum voor epidemiologie onderzoeken wij niet alleen de factoren die de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de bevolking beïnvloeden, maar ook de potentiële risico’s voor de volksgezondheid. Door ons onderzoek wensen wij een beter inzicht te krijgen in de dynamische evolutie van de gezondheid van de bevolking en hoe deze inzichten kunnen bijdragen aan een (gezondheids)beleid.

Wij voeren studies uit naar de evolutie van de gezondheidstatus; hoe deze verdeeld is in de bevolking en hoe de gezondheid beïnvloed wordt door socio-economische factoren, leefstijl, klimaat, het genoom en de organisatorische aspecten van de gezondheidszorg. Het onderzoek draagt bij aan belangrijke maatschappelijke discussies zoals de integratie van personen met chronische ziekten in maatschappelijke activiteiten zoals actieve participatie in de arbeidsmarkt; het langer (gezond) leven en de invloed op arbeidsmarkt en pensioensystemen; solidariteit en verzekerbaarheid in relatie to leefstijl.

Ons epidemiologisch onderzoek benadrukt ook de interactie tussen mens en dier en dit in hun sociale en biologische ecologische omgeving en de rol van deze interacties in het ontstaan van ziekten. In dit kader is de grootste uitdaging de toename van de antimicrobiele resistentie. De toename wordt gelinkt aan het niet aangewezen gebruik van antibiotica in zowel de humane- als diergeneeskundige praktijk als wel als in de veterinaire agro-industrie.

Een belangrijk uitdaging voor ons epidemiologisch en beleidsmatig onderzoek is de toepassing van de genomische kennis in de praktijk van zorg en volksgezondheid.

Wij informeren proactief de gezondheidsautoriteiten over de evoluties op het vlak van gezondheid en over de factoren die de gezondheid van de bevolking beïnvloeden. Op deze wijze dragen we bij aan de beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie.

Scientists of this Scientific directorate participate in the following projects

Ongoing projects

Partners

QR code

QR code for this page URL