EPI - Laboratoriumgegevensnetwerken voor de surveillance van infectieziekten

Last updated on 26-10-2023 by Marinka Vangenck
Projectduur:
januari 1, 1983
-
Project with no end date

In het kort

Laboratoria zijn essentiële partners voor de surveillance en kennis van de epidemiologie van infectieziekten in België. De dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano werkt permanent samen met de laboratoria via 2 hoofdnetwerken:

 1. de peillaboratoria (sinds 1983)
 2. en de Nationale Referentiecentra (NRC, sinds 2011).

Beide netwerken zijn complementair met elkaar (maar ook met andere surveillance systemen) en sturen ons diagnostische gegevens over gevallen van een brede waaier van infectieziekten.

Projectbeschrijving

Surveillance van infectieziekten op laboratoriumniveau, essentieel voor de volksgezondheid

Zowel het netwerk van peillaboratoria (EPILABO) als de Nationale Referentiecentra (NRC’s) verstrekken laboratoriumgegevens die bijdragen tot de verbetering van de volksgezondheid door:

 • Veranderingen in de epidemiologie van infectieziekten te detecteren en te waarschuwen wanneer drempelwaarden overschreden worden.

 • De impact van infectieziekten in te schatten door epidemiologische tendensen te monitoren en de meest getroffen groepen en de geografische spreiding van de geselecteerde infectieziekten te beschrijven.
 • De incidentie in te schatten en de ziektelast te bepalen.
 • De impact te monitoren van preventieprogramma’s.
 • Voorspellingen te doen met betrekking tot de verspreiding en de epidemiologie van infectieziekten.
 • Het meldingssysteem van de gewestelijke gezondheidsautoriteiten te ondersteunen.
 • Gegevens te verzamelen voor communicatie aan internationale gezondheidsautoriteiten (ECDC, WHO, enz.) om te voldoen aan internationale verplichtingen.

Een belangrijk verband met HERA-BE

Het is belangrijk om één centrale gegevensverzameling te gebruiken voor verschillende infectieziekten, die technisch gezien gemakkelijk kan worden aangepast indien nodig (bijv. bij de uitbraak van een nieuwe ziekteverwekker). Daarom werd de HERA-BE-architectuur ontwikkeld met als doel:

 • afspraken uit eerdere interfederale actieplannen van eHealth nakomen (waaronder professionele terminologische en technische normen en gegevensverzameling uit de bronsystemen van zorgverleners)
 • versnippering en duplicatie van gegevens(stromen) via meerdere systemen vermijden
 • de registratielast voor zorgverleners beperken.

Essentiële samenwerking ter bescherming en verbetering van de volksgezondheid

Om onze partners en beleidsmakers te ondersteunen bij de bescherming en verbetering van de gezondheid, kan Sciensano, waar nodig, klinische en epidemiologische gegevens van de NRC’s en de peillaboratoria combineren met andere gegevensbronnen. Dit zijn bijvoorbeeld:

Door deze gegevens te verzamelen en te combineren, is het mogelijk om de epidemiologische tendensen van verschillende infectieziekten te monitoren en de impact van preventieve maatregelen op gewestelijk en nationaal niveau te evalueren.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL