PediSurv - Netwerk voor de surveillance van infectieziekten bij kinderen

Last updated on 26-10-2022 by Ilse Peeters

Projectonderzoekers van Sciensano

In het kort

Dankzij jarenlange vaccinatie zijn veel ernstige kinderziekten nagenoeg verdwenen in België. Wij stellen echter vast dat die ziekten soms opnieuw opduiken met het risico tot het veroorzaken van epidemieën. Sciensano volgt deze ziekten op via verschillende netwerken, waaronder PediSurv. Dit netwerk verzamelt gegevens over bepaalde ernstige en/of zeldzame infectieziekten bij kinderen jonger dan 15 jaar en stelt Sciensano in staat om:

 • trends van infectieziekten bij kinderen op te volgen
 • epidemieën te detecteren en op te volgen
 • het vaccinatiebeleid in België te ondersteunen
 • te waken over de realisatie van de verbintenissen van België in het kader van de internationale plannen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor de eradicatie van poliomyelitis en de eliminatie van mazelen en rubella.

Projectsamenvatting

De dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano coördineert sinds oktober 2002 het netwerk voor de surveillance van infectieziekten bij kinderen (PediSurv). Ongeveer 350 clinici nemen deel aan het netwerk en verzamelen demografische, klinische en microbiologische gegevens van een reeks ernstige en/of zeldzame infectieziekten bij kinderen < 15 jaar

 • acute slappe verlamming (AFP)
 • bof
 • congenitaal rubellasyndroom (CRS)
 • hemolytisch uremisch syndroom (HUS)
 • invasieve pneumokokkeninfecties
 • mazelen
 • ernstige gevallen van kinkhoest bij kinderen <3 jaar (vanaf 01/06/2022)

Gegevensregistratie

Deze 350 artsen nemen vrijwillig deel en zijn pediaters uit heel België en huisartsen uit Brussel. Deze artsen registreren elke maand op de website « Pedisurv » van Sciensano de karakteristieken van de gediagnosticeerde gevallen van bovengenoemde infectieziekten. De artsen rapporteren ook de afwezigheid van gevallen, wat van essentieel belang is in het kader van de internationale eliminatie- en eradicatieprogramma’s.

Essentiële samenwerking om de gezondheid van kinderen te beschermen en te verbeteren

Om onze partners en beleidsmakers te ondersteunen bij het beschermen en verbeteren van de gezondheid van kinderen, combineert Sciensano deze gegevens, afhankelijk van de ziekte, met gegevens van verschillende Belgische registers en/of surveillancenetwerken zoals:

De combinatie van deze gegevens maakt het mogelijk om de epidemiologische trends van deze ziekten op te volgen en het effect van preventieve maatregelen zoals vaccinatie te evalueren. Op basis van deze analyses beschrijft Sciensano het belang van deze ziekten in het kader van de volksgezondheid (zie de rapporten onder het blok „Geassocieerde publicaties” onderaan deze pagina). 

Een Begeleidingscomité, bestaande uit artsen die deelnemen aan het netwerk en vertegenwoordigers van de gezondheidsautoriteiten, evalueert periodiek de noodzaak om de lijst van infectieziekten opgevolgd door PediSurv te wijzigigen in functie van de prioriteiten voor de volksgezondheid.

Het netwerk PediSurv is eveneens een essentieel hulpmiddel om de verbintenissen na te komen die België is aangegaan in het kader van de internationale plannen voor de eradicatie van poliomyelitis en de eliminatie van mazelen en rubella. Het surveillancenetwerk wordt ook gebruikt voor doelgerichte epidemiologische studies over andere pediatrische infectieziekten dan zij die zijn opgenomen in de permanente surveillance (bv. Gevalsstudie van pediatrische ziekenhuisopnames voor varicella, 2011-2012).

Associated publications

QR code

QR code for this page URL