PediSurv - Netwerk voor de surveillance van infectieziekten bij kinderen

Last updated on 20-2-2024 by Lieke Vervoort
Projectduur:
oktober 1, 2002
-
Project with no end date

In het kort

Dankzij jarenlange vaccinatie zijn veel ernstige kinderziekten nagenoeg verdwenen in België. Maar soms duiken die ziekten toch opnieuw op en kunnen ze epidemieën veroorzaken. Sciensano volgt deze ziekten op via verschillende netwerken, waaronder PediSurv. Dit netwerk verzamelt gegevens over bepaalde ernstige en/of zeldzame infectieziekten bij kinderen jonger dan 15 jaar en stelt Sciensano in staat om:

  • trends van infectieziekten bij kinderen op te volgen en te beschrijven
  • epidemieën te detecteren en op te volgen
  • beleidsmakers te ondersteunen in het bepalen van het vaccinatiebeleid en prioriteiten in het gezondheidsbeleid in België
  • te waken over de vooruitgang van België in het kader van de internationale plannen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor de eradicatie van poliomyelitis en de eliminatie van mazelen en rubella.

Projectbeschrijving

Sciensano’s dienst Epidemiologie van infectieziekten coördineert sinds oktober 2002 het surveillance netwerk PediSurv. Ongeveer 350 artsen (pediaters in België en huisartsen in Brussel) nemen vrijwillig deel aan het netwerk en rapporteren maandelijks demografische, klinische en microbiologische gegevens van een reeks ernstige en/of zeldzame infectieziekten bij kinderen < 15 jaar

  • acute slappe verlamming (AFP)
  • bof
  • congenitaal rubellasyndroom (CRS)
  • invasieve pneumokokkeninfecties
  • mazelen
  • ernstige gevallen van kinkhoest bij kinderen <3 jaar (vanaf 01/06/2022)

Ook de afwezigheid van gevallen wordt maandelijks gerapporteerd. Deze nulmeldingen zijn van essentieel belang in het kader van de internationale eliminatie- en eradicatiedoelstellingen voor mazelen, rubella en poliomyelitis.

Een jaarlijks Begeleidingscomité, samengesteld uit verschillende belanghebbenden (artsen, academici en beleidsmakers) evalueert de werking en stelt eventuele wijzigingen voor van de lijst van ziektes die opgevolgd worden, in functie van de prioriteiten voor de volksgezondheid.

Interesse om deel te nemen aan PediSurv?  Meer praktische informatie?

Samenwerking met verschillende gegevensbronnen

Om de doelstellingen te bekomen combineert Sciensano verschillende gegevensbronnen, afhankelijk van de ziekte:

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL