Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Streptococcus pneumoniae (invasief)

Belangrijk bericht

Hoog aantal invasieve pneumokokken stammen in December 2022

Omwille van de maatregelen om de COVID-19 pandemie in te perken, zagen we gedurende de jaren 2020 en 2021 een significante en constante daling van het aantal invasieve pneumokokken stammen die naar het NRC UZ Leuven gestuurd werden. Hoewel het aantal invasieve pneumokokken stammen min of meer genormaliseerd is sinds maart 2022 (in vergelijking met pre-COVID jaren 2018 en 2019), zien we een stijging in het aantal stammen dat naar het NRC gestuurd wordt vanaf oktober 2022. In de maand december 2022 werd een uitzonderlijk hoog aantal stammen geanalyseerd bij het NRC UZ Leuven. Meer dan 300 stammen kwamen toe bij het NRC, dit is het hoogste aantal stammen ooit op één maand tijd sinds de start van de surveillance. De distributie van kapseltypes en leeftijd in december ligt in lijn met de andere maanden van het jaar 2022. In de maand december werd de meerderheid van de infecties gevonden bij volwassenen (>18 jaar), met 35% van de pneumokokken afkomstig van patiënten met een leeftijd tussen 65 en 85 jaar oud. De stijging in het aantal stammen kan niet verklaard worden door een specifiek serotype. Serotypes 3 en 8, die reeds gekenmerkt werden door een hoge prevalentie in de voorbije jaren, werden het meest frequent gedetecteerd (elk 17% van de gevallen).

Op basis van het aantal invasieve pneumokokken stammen reeds aangekomen bij het NRC in de maand januari 2023, wordt er opnieuw een groot aantal stammen verwacht voor deze maand, met in de eerste helft van januari reeds meer dan 150 stammen.

Dezelfde trends worden waargenomen in andere Europese landen met een sterke en stabiele pneumokokken surveillance (zoals Duitsland, Nederland en Denemarken), met zowel voor december 2022 als januari 2023 een groot aantal stammen. De uitzonderlijk hoge incidentie van invasieve (super)infecties met pneumokokken kan mogelijks verklaard worden door de intense circulatie van verschillende respiratoire pathogenen (zoals influenza en RSV) op hetzelfde moment, na het opheffen van de meeste maatregelen om de SARS-CoV-2 pandemie in te perken.

 

Verantwoordelijke laboratoria

Coördinator

QR code

QR code for this page URL