Vaccineerbare ziekte

Vaccinatie beschermt dieren en mensen tegen ziekten die ernstige gevolgen voor hun gezondheid kunnen hebben. Ze verkleint ook het risico en de intensiteit waarmee deze ziekten zich in de samenleving verspreiden. Sinds de introductie van vaccinatie zijn heel wat van deze ziekten zeldzaam geworden of zelfs helemaal verdwenen in België. Toch blijft het belangrijk om de situatie nauwgezet op te volgen (surveillance) en een hoge vaccinatiegraad te handhaven. Er bestaat altijd een risico van opflakkeringen, bijvoorbeeld doordat een ziekte vanuit het buitenland wordt binnengebracht of binnen groepen die onvoldoende gevaccineerd zijn. De surveillancegegevens worden ook gebruikt om beslissingen over de volksgezondheid te staven.

Vaccineerbare ziektes en mensen

Sommige infecties zijn in België volledig uitgeroeid (bv. polio) of komen nog maar zelden voor (bv. difterie).  Andere infectieziekten blijven sporadische epidemische uitbraken veroorzaken, zoals de mazelen.

Vaccinaties opgenomen in het gestandaardiseerde vaccinatieschema in België

De Hoge Gezondheidsraad doet een aanbeveling voor het basisvaccinatieschema voor mensen in België op basis van epidemiologische cijfers van Sciensano en wetenschappelijke informatie.

Sinds 2021 wordt vaccinatie tegen COVID-19 aanbevolen in België voor iedereen ouder dan 12 jaar. Meer informatie over vaccinatie tegen COVID-19 in België en de gepubliceerde standpunten van de Hoge Gezondheidsraad.

Organisatie van het vaccinatiebeleid

Het vaccinatiebeleid in België wordt door de verschillende regionale autoriteiten georganiseerd (Uitgebreide informatie kan u terugvinden in het rapport ‘Vaccinatiebeleid en advies in België’), maar het basisvaccinatieschema is overal hetzelfde. U kan er de schema’s voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië (inclusief de Duitstalige gemeenschap) vinden.

Vaccineerbare ziektes en dieren

Tal van ziekten kunnen worden voorkomen door huisdieren te vaccineren (kleine huisdieren, paarden en productiedieren). Afhankelijk van de diersoort, het te controleren of uit te roeien pathogeen, en de gezondheidscontext kan vaccinatie verboden, aanbevolen of verplicht zijn. Zo mag een katteneigenaar zijn dier tegen de niesziekte laten vaccineren, maar moet hij het tegen hondsdolheid vaccineren als hij het dier mee naar het buitenland wil nemen. Een tweede voorbeeld betreft de vaccinatie van vee tegen de ‘rodeneuzenziekte’ (bovien herpesvirus type 1). Deze was verplicht in geïnfecteerde kuddes en kon zo vermeden worden zodat België de officiële ‘ziektevrije’ status kan krijgen. Volgens de internationale richtlijnen en de Europese wetgeving mag deze status immers enkel in niet standaard vaccinerende landen worden uitgereikt. De implementatie van de Europese regelgeving in Belgische wetgeving wordt door de Federale Overheidsdiensten georganiseerd en de controle van de toepassing van de regelgeving is de verantwoordelijkheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Meer informatie kan worden gevonden op de webpagina’s van het FAVV in het Frans of Nederlands.  

Meer informatie over gezondheidstoestanden en ziektebeschrijvingen kan worden gevonden op de webpagina’s van de Wereldorganisatie voor diergezondheid, die oorspronkelijk als ‘Office National des Epizooties’ werd opgericht.

 

 

Sciensano is verantwoordelijk voor de surveillance van vaccineerbare ziektes bij mensen en verzamelt en analyseert gegevens van verschillende bronnen. Daarnaast is Sciensano het nationale referentiecentrum voor laboratoriumanalyses van verschillende van deze ziekten. Tot slot is de dienst Kwaliteit van vaccins en van bloed afgeleide producten het Belgische officiële laboratorium voor geneesmiddelencontrole (OMCL) voor sommige vaccins.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp