Tetanus

Tetanus is een verlammende bacteriële infectieziekte die wordt veroorzaakt door het neurotoxine van C. tetani.  Deze aandoening treft zowel mensen als dieren maar er is geen rechtstreekse overdracht van dier op mens gedocumenteerd. De belangrijkste preventie bij de mens is vaccinatie tegen tetanus (aanbevolen bij de geboorte, met een herhaling om de tien jaar). Verder kunnen anti-tetanus immunoglobulinen profylactische toegediend worden in geval van een risicovolle wonde. In ongeveer 30 % van de gevallen is tetanus dodelijk.

Clostridium tetani, de bacterie verantwoordelijk voor tetanus

Clostridia zijn bacteriën die overal in onze omgeving voorkomen en waarvan sommige soorten mens en dier kunnen treffen via de productie van sterke toxines. C. tetani produceert een toxine die spierspasmen veroorzaakt en verantwoordelijk is voor tetanus. Het is een neurotoxine, wat betekent dat het zenuwstelsel wordt aangevallen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De klinische diagnose van tetanus is gebaseerd op de klinische eigenschappen en niet op een bevestiging in het laboratorium (WGO). Het laboratorium speelt dus een secundaire rol, maar kan de diagnose bevestigen. De bloedafname dient zeer snel te gebeuren (binnen 3 dagen na de verschijning van de symptomen) en vóór de toediening van antitoxines. Een negatief resultaat in het laboratorium laat niet toe om tetanus uit te sluiten.

Welke laboratorium analyses worden uitgevoerd voor tetanus?

De detectie van tetanustoxine in het bloed gebeurt met een in vivo test bij muizen (letaliteitstest). Een titratie van antistoffen tegen tetanus in serum is eveneens mogelijk om de staat van vaccinatie van de patiënt te verifiëren.

Het laboratorium is erkend als Nationaal Referentielaboratorium (NRL).

Sciensano huisvest het Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor tetanus.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp