Epidemiologische surveillance van tetanus. Clostridium tetani – beschikbare gegevens in 2018

Last updated on 19-2-2020 by Chloé Wyndham Thomas

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Nederlands

SCIENSANO

Trefwoorden

Samenvatting:

Van 2000 tot 2013 veroorzaakte tetanus 17 sterfgevallen in België: 14 in Vlaanderen en 3 in Wallonië. Het waren allemaal 60-plussers. Van 2014 tot en met 2016 werd geen enkel sterfgeval vastgesteld. Volgens de Minimale Ziekenhuis Gegevens schommelde het aantal ziekenhuisverblijven met tetanus als hoofddiagnose in de periode 2000-2017 tussen 1 en 11 per jaar (mediaan van 6 verblijven/jaar). • In 2018 bevestigde het Referentielabo (RL) Clostridium tetani één geval op basis van de detectie van het tetanustoxine in het bloed.

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL