Difterie

Difterie was vroeger een belangrijke doodsoorzak bij kinderen. Dankzij de algemene vaccinatie die in 1959 werd ingevoerd in België, is difterie bijna verdwenen uit ons land. De bacterie komt echter nog altijd voor en vaccinatie is de enige manier om difterie te voorkomen.

Wat is difterie?

Difterie is een erg besmettelijke infectieziekte die de slijmvliezen aantast, vooral die van de hogere luchtwegen, en de huid.

Ze wordt veroorzaakt door bacteriën van het geslacht Corynebacterium:

  • C. diphtheriae (de frequentste)
  • C. ulcerans
  • C. pseudotuberculosis.

Corynebacteriën kunnen een difterietoxine aanmaken dat leidt tot de vorming van pseudomembranen, en complicaties die vooral het hart en het perifere zenuwstelsel treffen.

Een bacterie die een toxine aanmaakt, wordt “toxinogeen” genoemd (tox +). Een bacterie die geen toxine aanmaakt, wordt “niet-toxinogeen” genoemd (tox -).

Sciensano voert een epidemiologische surveillance uit van difterie en andere ziekten die voorkomen kunnen worden door vaccinatie. Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens die aangeleverd worden door verschillende partners en coördineert ook bepaalde studies of bepaalde surveillancenetwerken. Zo kan het bepaalde ‘trends’ (cijfers) volgen van ziekten zoals difterie.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp