Oorzaken

Difterie was vroeger een belangrijke doodsoorzak bij kinderen. Dankzij de algemene vaccinatie die in 1959 werd ingevoerd in België, is difterie bijna verdwenen uit ons land. De bacterie komt echter nog altijd voor en vaccinatie is de enige manier om difterie te voorkomen.

Hoe wordt difterie overgedragen?

Difterie veroorzaakt door de bacterie C. diphtheriae wordt meestal van mens op mens overgedragen:

  • via vochtpartikels afkomstig uit de bovenste luchtwegen (hoesten, niezen, spreken) 
  • via direct contact met geïnfecteerde huidletsels (cutane difterie) 
  • minder vaak via indirect contact (handen of voorwerpen die bevuild zijn met geïnfecteerde secreties).

Difterie veroorzaakt door de bacterie C. ulcerans wordt meestal van dier op mens overgedragen (zoönose):

  • via consumptie van producten op basis van rauwe koemelk
  • via contact met runderen (koeien), paarden of andere dieren
  • soms via contact met huisdieren (katten, honden).

Difterie veroorzaakt door de bacterie C. pseudotuberculosis wordt meestal van dier op mens overgedragen (zoönose):

  • via contact met geiten
  • via consumptie van producten op basis van rauwe geitenmelk. 

WIST U DAT? Je kunt drager zijn van de bacterie die difterie veroorzaakt zonder de ziekte te ontwikkelen. Een gezonde drager kan echter besmettelijk zijn en de bacterie overdragen, soms maandenlang.

Cutane difterie

Cutane difterie die wordt veroorzaakt door de bacterie C. diphtheriae is meestal een importziekte.

Cutane difterie die wordt veroorzaakt door de bacterie C. ulcerans wordt soms door dieren overgedragen en wordt bevorderd door een gebrek aan hygiëne of een verzwakte gezondheidstoestand. 

Besmetting 

Geïnfecteerde personen zijn tot 2 weken na het verschijnen van de symptomen erg besmettelijk.

Het risico op besmetting neemt geleidelijk af maar kan bij gezonde dragers meerdere maanden aanhouden. 

Seizoen

In regio's met een gematigd klimaat komt difterie vaker voor in de koudere maanden, als gevolg van de nauwere contacten binnenshuis. 

In tropische klimaten, waar cutane difterie vaker voorkomt, hebben de seizoenen geen invloed. 

 

Sciensano voert een epidemiologische surveillance uit van difterie en andere ziekten die voorkomen kunnen worden door vaccinatie. Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens die aangeleverd worden door verschillende partners en coördineert ook bepaalde studies of bepaalde surveillancenetwerken. Zo kan het bepaalde 'trends' (cijfers) volgen van ziekten zoals difterie.

QR code

QR code for this page URL