Sciensano & Difterie

Last updated on 19-10-2018 by Thibault Degiuli

Difterie was vroeger een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen. Dankzij de algemene vaccinatie die in 1959 werd ingevoerd in België, is difterie bijna verdwenen uit ons land. De bacterie komt echter nog altijd voor en vaccinatie is de enige manier om difterie te voorkomen.

Wat doet Sciensano?

Sciensano voert een epidemiologische surveillance uit van difterie en andere ziekten die voorkomen kunnen worden door vaccinatie.

Het instituut centraliseert en analyseert de gegevens die aangeleverd worden door verschillende partners (systemen voor verplichte melding van infectieziekten, Nationale Referentiecentra, Netwerk van Peillaboratoria), en coördineert ook bepaalde studies of bepaalde surveillancenetwerken. Zo kan het bepaalde 'trends' (cijfers) volgen van ziekten zoals difterie. 

Meldingsplichtige ziekte

Difterie is een meldingsplichtige ziekte in de drie gewesten (Brussel, Wallonië en Vlaanderen).

Elk vermoedelijk geval van difterie van de bovenste luchtwegen of van de huid moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de Arts Infectieziektebestrijding/Geneesheer-Gezondheidsinspecteur. 

Vroeger moesten alleen infecties met toxigene stammen van Corynebacterium diphtheriae worden gemeld.

Sinds 2008 moeten ook infecties met toxinogene stammen van Corynebacterium ulcerans worden gemeld.

Gevallen die veroorzaakt worden door niet-toxinogene stammen (tox -) hoeven niet te worden gemeld. 

Nationaal Referentiecentrum voor toxinogene corynebacteria 

De bacteriën van de soorten Corynebacterium diphtheriae, ulcerans en pseudotuberculosis die geïsoleerd worden in microbiologie laboratoria, moeten met spoed naar het Nationale Referentiecentrum voor toxinogene corynebacteria worden gestuurd om de diagnose te bevestigen, het toxinegen op te sporen en de soort te identificeren. 

Het Nationaal Referentiecentrum voor toxinogene corynebacteria (UZ Brussel) staat in voor de microbiologische surveillance van die bacteriën.

De gegevens die in België worden verzameld over eventuele gevallen van difterie door toxinogene stammen worden gemeld aan het Europese surveillancenetwerk voor difterie (European Diphtheria Surveillance Network, EDSN).

 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic