Immuunrespons

Diensthoofd: 

Ons immuunsysteem begrijpen om ziekten te voorkomen

Wij bestuderen de afweermechanismen van het immuunsysteem tegen overdraagbare en besmettelijke ziekten, met name ziekten die te voorkomen zijn met vaccins. Ons onderzoek focust in het bijzonder op longziekten zoals kinkhoest, tuberculose en allergieën, onder andere veroorzaakt door zwammen en schimmels. 

Meer weten?

Serologische diagnostiek of ‘immunodiagnostiek’ steunt op het onderzoek van de antilichamen aangemaakt door het immuunsysteem en aangetroffen in het vloeibare bestanddeel van bloed, het serum. Door onderzoek te doen naar gastheer-pathogeeninteracties in het immuunsysteem, d.w.z. de interacties tussen de mens en de besmettelijke stof, helpen wij de diagnosemethoden te verbeteren voor bepaalde overdraagbare en besmettelijke ziekten bij de mens. 

Op het gebied van immunopreventie, d.w.z. de preventie van ziekten door middel van vaccins, dragen wij bij aan de ontwikkeling van nieuwe, meer doeltreffende vaccins, met name tegen longaandoeningen veroorzaakt door de bacillen van tuberculose en kinkhoest. 

Ons onderzoek is er ook op gericht de methoden voor immunologische surveillance (of serologische surveillance) te verbeteren, d.w.z. de evolutie van het percentage van een bepaalde bevolkingsgroep dat is ingeënt tegen een ziekte. Zo verbeteren wij de controle van bepaalde overdraagbare en besmettelijke ziekten die te voorkomen zijn door inenting, zoals kinkhoest en difterie.

In België werken wij samen met de verschillende gewestelijke regeringen, met de FOD Volksgezondheid, BELSPO, het CODA, het FWO en de ziekenhuizen. Wij werken ook mee aan verschillende onderzoeksprojecten van de Europese Unie of in het kader van het Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP).

Voor u geselecteerde info

Lid van

Het NRC Bordetella pertussis is lid van het EUpert-labnet netwerk, dat gecoördineerd wordt door ECDC (Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding). Door dit netwerk kunnen wetenschappelijke informatie en inzichten gedeeld en becommentarieerd worden op Europees niveau en dit voor epidemiologie, diagnose, vaccinatie en toegepast kinkhoest onderzoek. Het NRC Bordettella pertussis neemt deel aan derdelijnscontroles (‘ringtesten’) die georganiseerd worden door SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek) van Leeuwarden in Nederland en door NIBSC (Nationaal Instituut voor Biologische Standardisatie en Controle) in het Verenigd Koninkrijk.

QR code

QR code for this page URL