SalivaHIS - Studie over de prevalentie van antistoffen tegen het coronavirus (SARS-CoV-2) bij de Belgische bevolking

Last updated on 15-6-2021 by Hanne Reyners
januari 1, 2021
maart 15, 2022

Financierder

Sciensano

Partners

In het kort

Een willekeurig gekozen groep van de volwassen bevolking in België ontvangt in het kader van de coronacrisis een speekselstaal dat ze bij zichzelf moeten afnemen. Vervolgens onderzoekt Sciensano deze stalen om de prevalentie van antilichamen tegen het coronavirus in de algemene bevolking te bepalen. 

De resultaten van deze studie zullen de Belgische beleidsmakers ondersteunen in de beslissingen die ze moeten nemen met betrekking tot de coronacrisis, zoals bijvoorbeeld betreft de vaccinatiestrategie. Daarnaast zullen deze resultaten nuttige onderzoeksgegevens opleveren om inzicht te krijgen in verschillende aspecten van de epidemie.

Projectsamenvatting

Het doel van de studie is om informatie te verstrekken over de prevalentie van personen met antilichamen tegen SARS-CoV-2 in de algemene Belgische volwassen bevolking en te bestuderen in welke mate deze prevalentie varieert in functie van de gezondheidsstatus en levensstijlkenmerken (bv.  Ziekten, kwaliteit van leven, geestelijke gezondheid, functionele status, rookgedrag, BMI,…). Ook bestudeert deze studie de samenhang met de opvolging van preventiemaatregelen en verschillen in de hoeveelheid antilichamen binnen eenzelfde huishouden. Om de evolutie van de aanwezigheid van antilichamen in de tijd op te volgen wordt het onderzoek herhaald na 3 en 6 maanden. De studie zal verder toelaten om de aanwezigheid van antilichamen tegen SARS-CoV-2 op te volgen bij mensen die gevaccineerd zijn.

De SARS-CoV-2 seroprevalentie wordt bepaald in een toevallige steekproef van de algemene volwassen bevolking in België. Hieronder vallen ook personen die geen contact hebben met gezondheidsdiensten. De studie  is hierdoor complementair aan andere seroprevalentiestudies in België die focussen op specifieke groepen (bloeddonoren, schoolkinderen, gezondheidswerkers, rusthuisbewoners).

Indien de deelnemers van het onderzoek hun toestemming geven, stockeert Sciensano hun speekselstalen in zijn biobank en kunnen de gegevens die ze in deze studie verzamelen op gecodeerde wijze worden gekoppeld met gegevens van administratieve en klinische gegevensbanken voor verder wetenschappelijk onderzoek.

De primaire uitkomst van deze studie is de seroprevalentiestatus van antilichamen tegen SARS-CoV-2 in de algemene volwassen bevolking. Secondaire uitkomsten zijn:

  • de evolutie van de SARS-CoV-2 seroprevalentiestatus over tijd
  • de cumulatieve incidentie
  • kenmerken van deelnemers met een positief resultaat
  • de proportie van symptomatische seropositieve gevallen
  • opvolging van de SARS-CoV-2 seroprevalentie in gevaccineerde personen.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL