SalivaHIS - Studie over de prevalentie van antistoffen tegen het coronavirus (SARS-CoV-2) bij de Belgische bevolking

Last updated on 5-5-2022 by Nayema Van den Houte
januari 1, 2021
juni 30, 2022

Financierder

Partners

In het kort

Een willekeurig gekozen groep van de volwassen bevolking in België ontvangt in het kader van de coronacrisis een staalnamepakket om bij zichzelf een speekselstaal af te nemen. Vervolgens onderzoekt Sciensano deze stalen om de prevalentie van antilichamen tegen het coronavirus in de algemene bevolking te bepalen. 

De resultaten van deze studie zullen de Belgische beleidsmakers ondersteunen in de beslissingen die ze moeten nemen met betrekking tot de coronacrisis, zoals bijvoorbeeld betreft de vaccinatiestrategie. Daarnaast zullen deze resultaten nuttige onderzoeksgegevens opleveren om inzicht te krijgen in verschillende aspecten van de epidemie.

Projectsamenvatting

Het doel van de studie is om informatie te verstrekken over de prevalentie van personen met antilichamen tegen SARS-CoV-2 in de algemene Belgische volwassen bevolking en te bestuderen in welke mate deze prevalentie varieert in functie van de gezondheidsstatus en levensstijlkenmerken (bv.  Ziekten, kwaliteit van leven, geestelijke gezondheid, functionele status, rookgedrag, BMI,…). Ook bestudeert deze studie de samenhang met de opvolging van preventiemaatregelen en verschillen in de hoeveelheid antilichamen binnen eenzelfde huishouden. Om de evolutie van de aanwezigheid van antilichamen in de tijd op te volgen wordt het onderzoek herhaald na 3 en 6 maanden. De studie zal verder toelaten om de aanwezigheid van antilichamen tegen SARS-CoV-2 op te volgen bij mensen die gevaccineerd zijn.

De SARS-CoV-2 seroprevalentie wordt bepaald in een toevallige steekproef van de algemene volwassen bevolking in België. Hieronder vallen ook personen die geen contact hebben met gezondheidsdiensten. De studie  is hierdoor complementair aan andere seroprevalentiestudies in België die focussen op specifieke groepen (bloeddonoren, schoolkinderen, gezondheidswerkers, rusthuisbewoners).

Indien de deelnemers van het onderzoek hun toestemming geven, stockeert Sciensano hun speekselstalen in zijn biobank en kunnen de gegevens die ze in deze studie verzamelen op gecodeerde wijze worden gekoppeld met gegevens van administratieve en klinische gegevensbanken voor verder wetenschappelijk onderzoek.

De primaire uitkomst van deze studie is de seroprevalentiestatus van antilichamen tegen SARS-CoV-2 in de algemene volwassen bevolking. Secondaire uitkomsten zijn:

 • de evolutie van de SARS-CoV-2 seroprevalentiestatus over tijd
 • de cumulatieve incidentie
 • kenmerken van deelnemers met een positief resultaat
 • de proportie van symptomatische seropositieve gevallen
 • opvolging van de SARS-CoV-2 seroprevalentie in gevaccineerde personen.

Resultaten

De belangrijkste bevindingen van de 2de fase (van september tot november 2021):

 • Tijdens de periode september tot november 2021 had 92.9% van de volwassen bevolking in België antilichamen tegen SARS-CoV-2. De prevalentie was 98.0% bij volledig gevaccineerde personen die hun laatste dosis (eventueel een boosterprik) kregen in de afgelopen 3 maanden, 94.5% bij volledig gevaccineerde personen die hun laatste dosis langer dan 3 maanden geleden kregen en 30.4% bij niet-gevaccineerde personen.
 • De meerderheid van de deelnemers die in de eerste fase van het onderzoek (gedurende de periode april tot en met augustus 2021) geen antilichamen tegen het coronavirus had, bleek in de tweede fase wel antilichamen te hebben (87.8%). Dit is voornamelijk te verklaren door de vaccinatiecampagne in België. Omgekeerd had 3% van de deelnemers die in de eerste fase van het onderzoek wel antilichamen had, geen antilichamen meer in de tweede fase van het project. 
 • In de algemene bevolking neemt het risico om geen antilichamen tegen SARS-CoV-2 te hebben toe met de leeftijd. 
 • Bij volledig gevaccineerde personen lopen 50-plussers en personen met ten minste 1 chronische ziekte een groter risico om geen antilichamen tegen SARS-CoV-2 te hebben. Het risico dat er geen antilichamen worden gevormd, neemt toe naarmate het langer geleden is dat men de laatste vaccindosis kreeg. 

De belangrijkste bevindingen van de 1ste fase (van april tot augustus 2021): 

 • Begin juli 2021 had 98,9% van de gevaccineerde deelnemers antilichamen. Bij de niet-gevaccineerde deelnemers was dit slechts 28,9%.
 • Bij hoger opgeleiden worden vaker antilichamen aangetroffen dan bij laagopgeleiden. Dit is in grote mate het gevolg van de hogere vaccinatiegraad bij hoger opgeleiden.
 • Gevaccineerde personen hebben minder kans op antilichamen wanneer ze minstens 1 chronische ziekte hebben.
 • Personen die werden gevaccineerd tegen het griepvirus maken makkelijker antilichamen aan tegen het coronavirus. Het is niet duidelijk wat de oorzaak hiervan is. Mogelijk versterkt het griepvaccin de immuunrespons van het coronavaccin.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL