Laboratorium voor medische microbiologie (LMM)

Diensthoofd: 

LMM is een laboratorium gespecialiseerd in microbiologie, infectieuze serologie en moleculaire biologie

Microbiologische diagnoses vereisen vaak een geavanceerde technologie. Daarom is een centralisatie van diagnostische methoden in een laboratorium voor medische microbiologie essentieel. Binnen Sciensano verzekert het laboratorium voor medische microbiologie de uitvoering van de analyses:

  • voor medische laboratoria, omdat zij deze analyses niet uitvoeren,
  • voor laboratoria van medische analyses in geval van diagnostische bevestiging, in het kader van de nationale referentiecentra voor microbiologie,
  • voor medische inspecteurs van de Gemeenschappen, de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap.

Een begeleiding van het medische en wetenschappelijke personeel waarborgt het behoud van de kwaliteit van het laboratorium, die aan zowel de nationale voorschriften van het RIZIV als aan internationale voorschriften voldoet en geaccrediteerd volgens de norm ISO 15189.

Het laboratorium beschikt over RIZIV erkenningsnummer 82860665998.

Meer weten?

Onze belangrijkste partners zijn de federale, gewestelijke en communautaire gezondheidsautoriteiten, het RIZIV, het Belgische netwerk van laboratoria voor medische analyses, de medische inspecteurs van de gemeenschappen en de huisartsen.

Informatiebronnen voor u geselecteerd

Microbiologische analyse aanvragen

Wij hebben een ruime ervaring in uitvoering van medische microbiologische analyses.

Microbiologische analyse aanvragen

Andere websites voor u geselecteerd

QR code

QR code for this page URL