Biobank - Centraal Biobank platform

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
april 1, 2019
-
Project with no end date

In het kort

Het Centraal Biobank Platform ondersteunt de verschillende biobank modules van Sciensano. Deze Sciensano Biobank modules zijn beschikbaar voor interne en externe wetenschappers die onderzoek willen doen met betrekking tot menselijk lichaamsmateriaal. Stalen kunnen geregistreerd, bewaard en beschikbaar gemaakt worden voor wetenschappelijk onderzoek, binnen het toepasselijke ethische en wettelijke kader voor biobanken.

Projectbeschrijving

Toegevoegde wetenschappelijke waarde:

Het Centraal Biobank Platform en de Sciensano Biobank modules laten wetenschappers toe om onderzoek te doen met menselijk lichaamsmateriaal. We kunnen advies aanbieden alsook administratieve en operationele ondersteuning voor wetenschappelijke projecten die een biobanking faciliteit vereisen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en richtlijnen. Het Centraal Biobank Platform heeft de nodige expertise opgebouwd om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden aan zowel interne als externe gebruikers. Stalen menselijk lichaamsmateriaal kunnen geregistreerd, bewaard en beschikbaar gemaakt worden zodat wetenschappelijk onderzoek hierop mogelijk is. De doelstellingen van het onderzoek moeten hiervoor wel overeenkomen met de doelstellingen gedefinieerd voor een aangemelde Sciensano Biobank module.

Toegevoegde menselijke en/of diergeneeskundige waarde:

Het Centraal Biobank Platform en de Sciensano Biobank modules dragen bij tot kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de volksgezondheid. Ze bieden hierbij ondersteuning voor wetenschappelijke professionals om verscheidene humane gezondheidsproblemen in de huidige maatschappij te bestuderen.

Projectonderzoekers van Sciensano

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL