Biobank - Centraal Biobank platform

Last updated on 15-1-2021 by Lieke Vervoort
april 1, 2019
Project with no end date

Financierder

Sciensano

Projectonderzoekers van Sciensano

In het kort

De Biobank draagt bij aan hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek in het domein van volksgezondheid. De Biobank helpt medische en wetenschappelijke professionals om de verschillende gezondheidsproblemen in de huidige samenleving aan te pakken.

Projectsamenvatting

Toegevoegde wetenschappelijke waarde:

De Biobank biedt een hoogwaardige faciliteit voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek met behulp van normen en richtlijnen. De Biobank biedt ondersteuning om  valkuilen bij een onderzoek te voorkomen, zoals een kleine steekproefomvang die mogelijk kan bijdragen aan controversiële onderzoeksresultaten.

Toegevoegde menselijke en/of diergeneeskundige waarde:

De Biobank draagt bij aan hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek in het domein van volksgezondheid. De biobank  helpt medische en wetenschappelijke professionals om de verschillende gezondheidsproblemen in de huidige samenleving aan te pakken.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL