LMM - LMM Klinische biologie

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
juni 1, 2011
-
Project with no end date

In het kort

Het Laboratorium voor medische microbiologie (LMM) wordt erkend door het RIZIV/INAMI (Het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) als een laboratorium voor medische analyses, dat gespecialiseerd is in microbiologie, infectieuze serologie en moleculaire biologie. Het laboratorium is ook geaccrediteerd door BELAC, de Belgische accreditatie-instelling, volgens de ISO15189-norm. 

De klinische biologen van het LMM zijn verantwoordelijk voor de optimalisatie van testorders en indicaties, ze bewaken de kwaliteitscontrole in samenwerking met wetenschappers en optimaliseren de klinische interpretatie van gerapporteerde resultaten, zijn verantwoordelijk voor  klinische validatie van laboratoriumtesten, verlenen medische advies op aanvraag van artsen, samenwerken met de gemeenschappen voor kritieke klinische gevallen van infectieziekten en bieden expertadvies aan de ICT-dienst.
 

Projectbeschrijving

Het Laboratorium voor medische microbiologie (LMM) wordt erkend door het RIZIV/INAMI (Het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) als een laboratorium voor medische analyses, dat gespecialiseerd is in microbiologie, infectieuze serologie en moleculaire biologie. Het laboratorium is ook geaccrediteerd door BELAC, de Belgische accreditatie-instelling, volgens de ISO15189-norm. 

Fasen van laboratoriumtesten:

Preanalytische fase: 

 • Actualisering van testaanvragen en klinische indicaties van de testen
 • Actualisering modaliteiten voor staalafname

Analytische fase:

 • Samenwerking met de wetenschappers voor de analytische fase en uitwisseling van wetenschappelijke evidence-based gegevens om de analytische methoden te verbeteren
 • Medisch-wetenschappelijke communicatie verzorgen met het oog op de optimalisatie van de klinische relevantie van gerapporteerde resultaten
 • Kwaliteitscontrolebewaking

Postanalytische fase:

 • Medisch advies en klinische validatie van laboratoriumtesten
 • Medisch overleg/samenwerking met artsen op hun verzoek
 • Medisch contact met gemeenschappen voor de kritieke klinische gevallen van infectieziekten

 

Expertadvies aan het ICT-ontwikkelingsteam:

 • MyCareNet (terugbetaling RIZIV)
 • E-health (overdracht resultatenrapport)
 • STARLIMS (Laboratory Information Management System)

Toegevoegde wetenschappelijke waarde:
De meeste analyses in het LMM zijn specifiek en kunnen niet in een algemeen klinisch laboratorium worden uitgevoerd. Ze vereisen een specifieke expertise. De klinisch biologen van het LMM ontwikkelen voortdurend deze expertise om hun klinische collega’s te ondersteunen.

Toegevoegde menselijke en/of diergeneeskundige waarde:
De analyses die wij aanbieden zijn specifiek en van cruciaal klinisch en epidemiologisch belang. Het is zeer belangrijk voor de controle van infectieziekten dat deze structuur in elk Europees land wordt gehandhaafd.

Projectonderzoekers van Sciensano

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL