Gezondheidsinformatie

Diensthoofd: 

Gezondheidsinformatie genereren en valoriseren ter ondersteuning van het volksgezondheidsbeleid

De dienst Gezondheidsinformatie bestaat uit meer dan 80 wetenschappers die in 5 units werken. De missie van onze dienst bestaat uit 3 hoofdelementen: 

We dragen bij tot, valoriseren en versterken de Belgische en Europese gezondheidsinformatiesystemen

We voeren een aantal belangrijke enquêtes en monitoringsactiviteiten uit. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Gezondheidsenquête, de Nationale Voedselconsumptiepeiling, de Nutritrack (het voedselmonitoringssysteem om de voedingskwaliteit van voedingsproducten op de Belgische markt te volgen), het Belgisch register van behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol en het Belgian Early Warning System for Drugs

We valoriseren deze en andere databronnen binnen het Belgische gezondheidsinformatiesysteem en beoordelen zo de volksgezondheid. Daarnaast kunnen we daardoor onderzoeksvragen beantwoorden die van belang zijn voor het beleid. We gebruiken onze ervaring en expertise om het Belgische en Europese gezondheidsinformatiesysteem te versterken. 

We hebben een brede en multidisciplinaire kijk op volksgezondheid

We ontwikkelen en valoriseren gezondheidsinformatie om de algemene gezondheidstoestand en ongelijkheden te monitoren. Onze projecten en activiteiten gaan over een breed scala aan ziekten en determinanten. We hebben een specifieke expertise in de epidemiologie van chronische ziekten, die een impact hebben op de levensverwachting en een goede gezondheid. Wanneer we een specifieke ziekte bestuderen, bekijken we dat op de holistische manier: door de structurele, maatschappelijke en sociale context aan te kaarten die bijdraagt tot de ziektelast. 

We bieden proactieve beleidsondersteuning door onderzoeksresultaten in context te plaatsen en het gezondheidsbeleid te evalueren

Door de resultaten van ons werk kunnen beleidsmakers op een efficiënte manier hun volksgezondheidsbeleid sturen. Ze maken daarbij gebruik van concrete en objectieve data. We plaatsen gezondheidsinformatie in context door bepaalde ziekten en risicofactoren prioriteit te geven via onze Belgische nationale ziektelaststudie. We wisselen kennis en expertise over gezondheidsinformatie uit via Europese projecten. Daarnaast evalueren we het huidige gezondheidsbeleid en bieden we empirisch onderbouwde ondersteuning voor het uitbouwen van het toekomstige gezondheidsbeleid. Dan doen we via gezondheidseffectbeoordeling en toekomstverkenningsstudies . 

Meer weten?

Studiedag gezondheidsinformatie en -beleid

Onze dienst organiseert jaarlijks een studiedag over gezondheidsinformatie en –beleid. Deze studiedag:

  • brengt belangrijke spelers in het Belgische gezondheidsinformatiesysteem samen
  • biedt een kans om gezamenlijke ontwikkelingen en uitdagingen te bespreken
  • biedt uitgebreid de tijd om te netwerken

Studiedag 2023: Hoe kunnen gezondheidsdata en lokaal beleid succesvol interageren?
Studiedag 2022: Gezondheidsinformatie en beleid

Statistische analyse aanvragen

Wij hebben een uitgebreide ervaring met de statistische analyse van gegevens afkomstig van gezondheids- en voedingsenquêtes. 

Vraag een statistische analyse aan

Onze belangrijkste gezondheidsinformatieactiviteiten

Neemt deel aan volgende projecten

Onze wetenschappers

Alle wetenschappers weergeven

Events

Partners

QR code

QR code for this page URL