FCS - Nationale voedselconsumptiepeiling

Last updated on 28-5-2024 by Elien Van Campenhout
Projectduur:
januari 1, 2004
-
Project with no end date

In het kort

Eten we voldoende vezels, vitaminen en mineralen, en eten we niet te veel suiker of vet? Krijgen we via ons voedsel te veel zware metalen, additieven of andere ongewenste producten binnen? De voedselconsumptiepeiling vertelt ons in detail wat en hoeveel de Belgische bevolking eet. De overheid kan deze informatie gebruiken om de prioriteiten van haar voedingsbeleid te bepalen. De informatie laat ook toe om de voedingsrichtlijnen goed te onderbouwen. Bovendien kan de wetgeving inzake additieven en contaminanten gerichter worden gemonitord en aangepast.

Projectbeschrijving

Zowel voedings- en eetgewoonten als het voedingsbeleid veranderen voortdurend en daarom moeten regelmatig voedselconsumptiepeilingen worden georganiseerd.
De eerste nationale voedselconsumptiepeiling in België werd in 2004 uitgevoerd bij 3200 volwassenen van 15 jaar en ouder. In 2014-2015 verzamelden we nationaal representatieve gegevens over de Belgische bevolking voor personen tussen 3 en 64 jaar oud. In maart 2022 zijn we begonnen met de laatste gegevensverzamelingsgolf, waarbij we gedetailleerde informatie verzamelen over de voedingsgewoonten van 3020 deelnemers van 3 jaar en ouder in een nationale steekproef en van nog eens 1400 deelnemers in Brussel en de Duitstalige gemeenschap.

De peiling verschaft ook informatie over onderwerpen als: 

  • hun eetgewoonten 
  • hun mening over het voedingsbeleid 
  • hun lichaamsbeweging
  • hun sedentair gedrag. 

Methode en steekproef

De deelnemers worden willekeurig uit het Belgisch Rijksregister geselecteerd door de opzet van een meertraps gestratificeerde clustersteekproef. 

Het veldwerk wordt gespreid over 12 maanden. De geselecteerde deelnemers ontvangen een uitnodigingsbrief en een informatiefolder. Enkele dagen later gaat een opgeleide interviewer bij de respondenten thuis langs om hen te vragen aan de peiling deel te nemen, waarna een afspraak voor het (de) interview(s) wordt gemaakt. 

De deelnemers verstrekken gedetailleerde informatie over hun voedingsgewoonten, verspreid over twee niet-opeenvolgende dagen, aan de hand van een 24-uurs dieet recall (of een voedingsdagboek voor kinderen). Ook vullen ze tussen de twee thuisbezoeken een Food Propensity Questionnaire in. In 2022 worden in Brussel en de Duitstalige Gemeenschap nog extra deelnemers ondervraagd aan de hand van een gedetailleerde voedselfrequentievragenlijst. 

De interviewer meet objectief het gewicht, de lengte en de tailleomtrek. Bij kinderen en adolescenten worden sinds 2014-2015 de lichaamsbeweging en het sedentair gedrag objectief gemeten met behulp van een versnellingsmeter. 

De gegevens worden verzameld aan de hand van een Computer Assisted Personal Interview (CAPI) met het programma GloboDiet® en traditionele peilingsvragen. Gevoelige gegevens worden verzameld met behulp van een zelf in te vullen vragenlijst.

Onderzoeksprotocol

Raadpleeg het PDF-pictogram protocol van de peiling van 2022 voor meer informatie over de methoden. Er is ook een gedetailleerde PDF-pictogram beschrijving van de methoden van de peiling uit 2014-2015 beschikbaar. 

Vragenlijsten

De vragenlijsten uit 2014 zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans:  

Procedure voor toegang tot de database

De database van de nationale voedselconsumptiepeiling uit 2014-2015 is beschikbaar voor externe gebruikers. De te volgen stappen om deze database te doorzoeken, worden in detail in deze procedure beschreven.

Resultaten

Hieronder vindt u de rapporten met de resultaten van de peiling uit 2014, gerangschikt per onderwerp.

Eetgewoonten, antropometrie en voedingsbeleid

Voedselveiligheid

Lichaamsbeweging en sedentair gedrag

Voedselconsumptie en opname van voedingsstoffen

 

U kunt ook per e-mail het protocol, de vragenlijsten en de rapporten van de vorige voedselconsumptiepeiling uit 2004 opvragen.

Hebt u nog vragen over de voedselconsumptiepeiling? Neem dan contact op met het VCP-team.

Financierder

QR code

QR code for this page URL