FCS - Nationale voedselconsumptiepeiling

Last updated on 5-5-2022 by Nicolas Berger
januari 1, 2004
Project with no end date

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

In het kort

Eten we voldoende vezels, vitaminen en mineralen, en eten we niet te veel suiker of vet? Krijgen we via ons voedsel te veel zware metalen, additieven of andere ongewenste producten binnen? De voedselconsumptiepeiling vertelt ons in detail wat en hoeveel de Belgische bevolking eet. De overheid kan deze informatie gebruiken om de prioriteiten van haar voedingsbeleid te bepalen. De informatie laat ook toe om de voedingsrichtlijnen goed te onderbouwen. Bovendien kan de wetgeving inzake additieven en contaminanten gerichter worden gemonitord en aangepast.

Projectsamenvatting

De eerste nationale voedselconsumptiepeiling in België werd in 2004 uitgevoerd bij 3200 volwassenen van 15 jaar en ouder. In 2014-2015 werden nationaal representatieve gegevens over de Belgische bevolking verzameld voor personen tussen 3 en 64 jaar oud. De volgende peiling is gepland voor 2022 en zal gegevens over de voedselconsumptie verzamelen bij 3020 deelnemers van 3 jaar en ouder.

De deelnemers verstrekken gedetailleerde informatie over hun voedingsgewoonten, verspreid over twee niet-opeenvolgende dagen, aan de hand van een 24-uurs dieet recall. In 2022 zullen in Brussel en in de Duitstalige Gemeenschap nog eens 1400 deelnemers worden ondervraagd aan de hand van de methode van de voedselfrequentievragenlijst. Bovendien verstrekken alle deelnemers informatie over onderwerpen als 

  • hun eetgewoonten, 
  • hun mening over het voedingsbeleid, 
  • hun lichaamsbeweging
  • hun sedentair gedrag. 

Het gewicht, de lengte en de tailleomtrek worden ook objectief gemeten. Bij kinderen en adolescenten werden in 2014-2015 de lichaamsbeweging en het sedentair gedrag objectief gemeten met behulp van een versnellingsmeter. Een gedetailleerde beschrijving van de methodologie en de resultaten zijn beschikbaar op de website van de Belgische voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Voedings- en eetgewoonten en het voedingsbeleid veranderen voortdurend en daarom moeten regelmatig voedselconsumptiepeilingen worden georganiseerd. 

QR code

QR code for this page URL