Illegale drugs

Unit Illegale drugs: Monitoring, onderzoek en ondersteuning van beleidsmakers

De unit Illegale drugs verstrekt nauwkeurige en uitgebreide informatie over drugs (illegale, maar ook legale). Dit kan een moeilijke taak zijn, omdat het gebruik van de meeste drugs in België illegaal is en mensen die drugs gebruiken in onze maatschappij vaak worden gestigmatiseerd. Hierdoor vormen ze een moeilijk te bereiken bevolkingsgroep. Bovendien maken de snelle veranderingen op de drugmarkt, zoals de ontwikkeling van nieuwe drugs of veranderingen in de samenstelling van de bestaande drugs, het extra ingewikkeld om het drugsfenomeen te begrijpen. De Unit Illegale drugs gaat deze uitdagingen aan door voortdurend informatie over drugs te verzamelen en te analyseren.

De belangrijkste onderwerpen die worden behandeld, zijn:

Ons werk verleent wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning voor de ontwikkeling, toepassing en/of evaluatie van het nationaal, Europees en internationale drugsbeleid.

Op nationaal niveau zijn wij er als eerste verantwoordelijk voor om inzichten te verschaffen in de vorm van nationale rapporten, interactieve dashboards en wetenschappelijke onderzoeken, en om ondersteuning te verlenen voor ad-hocaanvragen van:

  • plaatselijke professionele beoefenaars in de domeinen preventie, behandeling, schadebeperking of ordehandhaving 
  • beleidsmakers 
  • de algemene bevolking

Op Europees niveau  fungeert de Unit Illegale drugs als Belgisch observatorium voor druggerelateerde aangelegenheden. De unit is meer bepaald het Belgisch Nationaal Focal point van het Europees netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving (REITOX). In deze rol dragen we bij aan de kerntaak van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) door consistente en gestandaardiseerde informatie over drugs te verzamelen en te rapporteren, en geharmoniseerde methodologische richtlijnen te ontwikkelen om het drugsfenomeen in de Europese Unie te onderzoeken. De Unit werd in januari 2024 gecertificeerd door het EMCDDA. Dit certificaat is een formele erkenning van de bekwaamheid van een nationaal focal point van het EMCDDA om specifieke taken op betrouwbare, geloofwaardige en nauwkeurige wijze uit te voeren en bevestigt dat het voeldoet aan de minimumcriteria voor het vervullen van de taken van een Nationaal Focal point.

Wereldwijd werkt de Unit Illegale drugs samen en wisselt ze informatie uit met organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit (UNODC), het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) of het Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS).

Neem contact met ons op

We zijn er vast van overtuigd dat samenwerking van cruciaal belang is om nauwkeurige, actuele en grondige informatie in het domein van drugs en drugverslaving te kunnen verstrekken. We zijn steedsbereid om ideeën uit te wisselen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en te helpen bij de bewustmaking rond het gebruik van legale en illegale drugs. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

 Unit Illegale drugs

Surf naar onze pagina Gezondheidsonderwerpen voor meer informatie over het onderwerp drugs.
Als u meer wilt weten over onze samenwerkingen op het gebied van drugs, kunt u terecht op onze rolpagina.

QR code

QR code for this page URL