Soorten drugs

Mensen die drugs gebruiken, doen dat mogelijks omwille van de stimulerende of hallucinogene werking, de pijnstillende of slaapverwekkende eigenschappen, de mogelijkheid om remmingen weg te nemen, enz. De precieze effecten en de potentiële schade hangen af van veel factoren, zoals persoonlijke kenmerken en de omgeving waarin de drugs worden gebruikt. Deze effecten kunnen na verloop van tijd veranderen bv. na herhaaldelijk gebruik of perioden van onthouding, en kunnen verschillen tussen stoffen van dezelfde klasse. Naast vrijwillige inname kunnen drugs — meer bepaald dissociatieve of onderdrukkende stoffen — ook worden gebruikt bij aanrandingen.

De beschikbaarheid van drugs en de problemen die ze veroorzaken zijn niet statisch, net zomin als het profiel van mensen die drugs gebruiken. Daarom hanteert de Unit Illegale drugs van Sciensano een holistische aanpak om het drugsgebruik in België te monitoren. Initiatieven zoals Drug Vibes proberen het drugsgebruik onder mensen die drugs gebruiken in kaart te brengen. Andere projecten richten zich op specifieke subpopulaties, zoals personen die een behandeling nodig hebben (bv. het TDI-project). Via het BEWSD-project (Belgian Early Warning System on Drugs) worden nieuwe en opkomende drugs opgespoord, en wordt de zuiverheid of de dosering van meer traditionele stoffen in de loop der tijd in kaart gebracht.

De onderstaande figuur geeft een overzicht van het grote aantal stoffen dat momenteel wordt gemonitord. Deze lijst is in geen geval volledig en onderhevig aan de laatste veranderingen in de Belgische drugscene. 

Afbeelding ‘Het drugwiel’ van Mark Adley op basis van een werk op www.thedrugswheel.com

Voor meer informatie over ons werk op het gebied van monitoring, onderzoek en ondersteuning van beleidsmakers inzake drugs, surf naar onze pagina over de Unit Illegale drugs. 

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over de verschillende soorten drugs, de patronen van drugsgebruik, de schade, de antwoorden op gezondheids- en sociaal gebied, de drugmarkt en de regelgeving en het beleid dat in België ten aanzien van drugs wordt gevoerd.

QR code

QR code for this page URL