CANNAL - De ontwikkeling van innovatieve methodologische benaderingen voor de studie van complexe stalen: toepassing op de analyse van cannabis en afgeleide producten

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
oktober 1, 2019
-
oktober 1, 2024

In het kort

Het project behelst de ontwikkeling van innovatieve methoden voor het bepalen van het gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) in cannabisstalen en producten met cannabidiol. In de laatste stalen is de concentratie van THC strikt beperkt tot 0,2%. Cannabidiol (CBD) is de stof die bekend staat om zijn geneeskrachtige eigenschappen in deze producten. Het ter beschikking hebben van effectieve meetinstrumenten om de kwaliteit van verschillende vrij verkrijgbare producten in België te controleren, vormt een huidige prioriteit voor de volksgezondheid.

Projectbeschrijving

Het doctoraatsproject, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel, heeft als doel betrouwbare kwalitatieve en kwantitatieve analysetechnieken te ontwikkelen om de belangrijkste cannabinoïden te detecteren en te kwantificeren, maar ook andere aanwezige stoffen die bijwerkingen kunnen veroorzaken, en te onderzoeken of ze in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving.

De eerste stap is de ontwikkeling van een snelle analysemethode voor de bepaling van THC- en CBD-niveaus in hennep. Zo kan tijdens een controle worden bepaald of de hoeveelheid in deze stoffen de in België toegestane limiet al dan niet overschrijdt.

Gezien de stijgende verkoop van producten op basis van CBD zal in het project ook hun analyse onder de loep worden genomen. De huidige Belgische wetgeving is onduidelijk en staat de verkoop van deze producten niet toe. Het doel is het evalueren van de kwaliteit van vrij verkrijgbare producten en het beoordelen van hun risico.

Het project omvat zowel analytische ontwikkeling als toegepaste wetenschappen. Daarmee wil men de besluitvorming tijdens controles vergemakkelijken. Daarnaast zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de verschillende niveaus van cannabinoïden die aanwezig zijn in CBD-producten die in België worden aangetroffen. Zo draagt het project bij aan de verbetering van de kwaliteit en de controles van CBD-producten die vrij worden verkocht op de Belgische markt.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Céline Duchateau
Kris De Braekeleer
Jean-Michel Kauffmann
Caroline Stevigny

QR code

QR code for this page URL