Sciensano & Illegale drugs

Last updated on 26-2-2024 by Lieke Vervoort

De Unit Illegale drugs is als hoofdverantwoordelijk voor de dataverzameling, de monitoring en het onderzoek in het gebied van drugs in België. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van onderzoekers en kan rekenen op een voortdurende samenwerking met allerlei nationale en internationale deskundigen en mensen uit de praktijk. Specifiek op Europees niveau werd de unit in januari 2024 gecertificeerd binnen haar rol als Belgisch nationaal focal point inzake drugs door het EMCDDA .

Om alle relevante gegevens te verzamelen en een volledig beeld te geven van de Belgische drugscene, werken wij samen met andere teams binnen Sciensano:

Naast de bestaande samenwerkingen binnen Sciensano kan de Unit Illegale drugs ook rekenen op een groot aantal openbare en particuliere instellingen, organisaties en externe deskundigen:

Overheidsinstanties en federale agentschappen

zoals het ministerie van Volksgezondheid, Justitie, Financiën en Binnenlandse Zaken, maar ook het FAGG nemen regelmatig deel aan vergaderingen en werkgroepen over de laatste trends en ontwikkelingen in de situatie op het gebied van drugs. 

Regionale partnerorganisaties

meer bepaald het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en het socio-epidemiologisch observatorium voor alcohol en drugs in Brussel en Wallonië (Eurotox) zijn aangewezen als centrale aanspreekpunten in het kader van preventie.

Ziekenhuizen, behandelingscentra en overkoepelende organisaties

zijn onder meer belast met de registratie van personen die in behandeling gaan via het Belgische Treatment Demand Indicator (TDI)-register.

Toxicologische, forensische en gerechtelijke laboratoria

zijn belangrijke sleutelactoren bij de identificatie van drugs. Deze laboratoria dienen via het Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD)-project casusrapporten in over bestanddelen en andere waardevolle informatie zoals de zuiverheid.

Universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties

(bv. NICC) waarmee we samenwerken om op de hoogte te blijven van het meest recente onderzoek dat beschikbaar is over de drugssituatie, en waarmee we samenwerken aan nieuwe onderzoeksprojecten. 

Internationale organisaties

vragen Sciensano om specifieke gegevens over de nationale drugssituatie te rapporteren, aangezien drugs een wereldwijd onderwerp is en de input van andere (buur)landen van grote waarde is om inzicht te krijgen in het drugsfenomeen. Op dezelfde manier baseert Sciensano zich ook op deze internationale gegevens met betrekking tot de Belgische situatie.

De belangrijkste organisaties zijn het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit (UNODC), het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en het Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS). 

 

Surf naar onze pagina over de Unit Illegale drugsvoor meer informatie over ons werk in de domeinen monitoring, onderzoek en ondersteuning van beleidsmakers inzake drugs.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp