Gezondheidsenquêtes

Onderzoeken uitvoeren om de gezondheidsstatus van de bevolking te bestuderen en de gezondheidsautoriteiten te informeren

Ons team voert de nationale gezondheidsenquête uit, de grootste gezondheidsenquête in het hele land. Elke vijf jaar interviewen we 10.000 personen om de evolutie van de gezondheidstoestand van de Belgische bevolking en de veranderingen met betrekking tot de risicofactoren te bestuderen. Met deze informatie kunnen we de gezondheidsnoden van de bevolking vaststellen en de groepen te identificeren die mogelijk meer of grotere gezondheidsproblemen hebben, zoals mensen met een bepaald sociaaleconomisch profiel of in bepaalde regio's. De gezondheidsautoriteiten, de onderzoekers, de experts en de pers gebruiken de resultaten van onze enquêtes uitgebreid in hun zoektocht naar betrouwbare informatie over de gezondheid van de bevolking. We nemen ook deel aan een aantal nationale en internationale projecten waarin de gegevens van onze enquêtes worden gebruikt.

Ontdek onze interactieve tool waarmee u uw eigen analyses kunt uitvoeren.

Meer weten?

We geven informatie over een een ruime waaier aan gezondheidsthema's: fysieke en mentale gezondheid, gezondheidsgerelateerd gedrag, gebruik van gezondheidszorg en preventiediensten, perceptie van de fysieke en sociale omgeving, enz. We concentreren ons op informatie die niet uit andere bronnen kan worden verkregen.

Aan de hand van onze enquêtes kunnen tijdtrends in verschillende gezondheidsdomeinen worden bestudeerd. Tussen 2008 en 2013 hebben we bijvoorbeeld vastgesteld dat het percentage mensen met een emotionele stoornis in België aanzienlijk was gestegen, van 13% naar 18% voor depressieve stoornissen, van 8% naar 13% voor angststoornissen en van 24% naar 33% voor slaapstoornissen. We houden ons ook bezig met de beoordeling en evolutie van gezondheidsverschillen tussen sociale groepen. Dergelijke informatie is cruciaal om de efficiëntie van initiatieven, programma's of beleidsmaatregelen te evalueren.

Om tijdtrends te bestuderen, moeten de methodologie en de vragen van de enquêtes uiteraard vergelijkbaar zijn tussen de verschillende enquêtes. Maar de onderzoeken die we elke vijf jaar organiseren, zijn nooit precies hetzelfde: 
We voegen nieuwe vragen toe voor elk nieuw gezondheidsprobleem of toestand. In de enquête van 2013 hebben we bijvoorbeeld een reeks vragen toegevoegd over de ervaringen van patiënten, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, enz. 
We passen onze vragen aan de Europese vereisten aan om vergelijking tussen België en andere EU-lidstaten mogelijk te maken. 
We houden gelijke tred met nieuwe onderzoekstechnologieën. Voor de enquête van 2018 bestuderen we de mogelijkheid van een webgebaseerde oplossing waarmee de deelnemers online op de vragen kunnen antwoorden. 
We streven ernaar om de gegevens die we via onze gezondheidsonderzoeken hebben verzameld, uit te breiden met andere gegevens. In 2018 vullen we bijvoorbeeld de interviews aan met een gezondheidsonderzoek. Gegevens worden ook gekoppeld aan mortaliteitsgegevens.
We besteden ten slotte een bijzondere aandacht aan het zo toegankelijk mogelijk maken van onze gegevens. Microgegevens kunnen op eigen initiatief worden aangevraagd, maar alle resultaten zijn online beschikbaar in uitgebreide rapporten en via een interactieve tool waarmee gebruikers hun eigen analyses kunnen uitvoeren. Wij zijn van mening dat het wijdverbreide gebruik van onze gegevens de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwd gezondheidsbeleid aanmoedigt, wat op zijn beurt de gezondheid van de bevolking verbetert en gezondheidsverschillen verkleint.

QR code

QR code for this page URL