Gezondheidsenquêtes

Onderzoeken uitvoeren om de gezondheidsstatus van de bevolking te bestuderen en de gezondheidsautoriteiten te informeren

Ons team organiseert de gezondheidsenquêtes (Health Interview Survey — HIS) in België, een van de belangrijkste gegevensbronnen over gezondheid op nationaal niveau. Elke vijf jaar worden meer dan 10.000 mensen ondervraagd om de evolutie van de gezondheid van de bevolking te evalueren en de trends met betrekking tot de risicofactoren op te volgen. 

Daarnaast voeren we ook projecten gerelateerd aan de gezondheidsenquêtes uit, zoals:

  • Een gezondheidsonderzoek (Health Examination Survey — HES) bij een deel van de HIS-deelnemers voor ‘objectieve’ gezondheidsmetingen.
  • Een koppeling van onze enquêtegegevens met de gegevens van de ziekteverzekering (HISLink-project) met als doel de HIS-gegevens te valideren en te verrijken met gegevens over medische consumptie.
  • De online COVID-19-gezondheidsenquêtes, waarbij we actuele vragen betreffende de coronavirusepidemie beantwoorden om de indirecte effecten van de gezondheidscrisis op te volgen, zoals de geestelijke en sociale gezondheid, verandering in levensstijl en de vaccinatiestatus van de bevolking. 

Met dergelijke informatie kunnen we de gezondheidsbehoeften van de bevolking bepalen en de groepen identificeren die mogelijk meer gezondheidsproblemen hebben volgens hun socio-economisch profiel of de regio waar ze wonen. De gezondheidsautoriteiten, onderzoekers, experts en de pers maken voortdurend gebruik van de resultaten van onze enquêtes in hun zoektocht naar betrouwbare informatie over de gezondheid van de bevolking. We werken ook mee aan vele nationale en internationale projecten waarbij onze enquêtegegevens worden gebruikt.

Ontdek onze interactieve tool HISIA waarmee u uw eigen analyses kunt uitvoeren met de HIS-gegevens.

Meer weten?

We geven informatie over een ruime waaier aan gezondheidsgerelateerde onderwerpen: fysieke en mentale gezondheid, gezondheidsgerelateerde levensstijl en gedragingen, gebruik van sociale, gezondheids- en preventiediensten, perceptie van de fysieke en sociale omgeving, enz. We concentreren ons op informatie die niet uit andere bronnen kan worden verkregen (ziekenhuisregister, RIZIV, enz.).

Aan de hand van onze enquêtes kunnen we tijdtrends in verschillende gezondheidsdomeinen bestuderen. Zo stelden we bijvoorbeeld vast dat:

  • het psychisch welbevinden en het niveau van levensenergie het afgelopen decennium (2008-2018) minder goed waren
  • de prevalentie van zowel overgewicht als obesitas bij volwassenen sinds de eerste HIS-enquête in 1997 gestegen is. 

We houden ons ook bezig met de beoordeling en evolutie van gezondheidsverschillen tussen sociale groepen. Dergelijke informatie is essentieel om initiatieven, programma’s of beleidsmaatregelen te implementeren.

Om tijdtrends te bestuderen, moeten de methodologie en de vragen van onze enquêtes uiteraard van jaar tot jaar stabiel blijven. In onze enquêtes is echter een zekere flexibiliteit in de tijd vereist, zo: 

  • voegen we nieuwe vragen toe om nieuwe of opkomende gezondheidsproblemen aan te pakken. In de enquête van 2018 hebben we bijvoorbeeld een reeks vragen toegevoegd over de kwetsbaarheid bij ouderen, gokken en het gebruik van de elektronische sigaret. 
  • passen we onze vragen aan de Europese (EHIS) vereisten aan om vergelijking tussen België en andere EU-lidstaten mogelijk te maken. 
  • houden we gelijke tred met nieuwe onderzoekstechnologieën. In het kader van de HIS-enquête van 2018 bestudeerden we de mogelijkheid om de deelnemers online te laten antwoorden op de vragen. 
  • streven we ernaar om de gegevens die we via onze gezondheidsonderzoeken hebben verzameld, uit te breiden met andere gegevens. In 2018 vulden we bijvoorbeeld de interviews aan met een gezondheidsonderzoek. De HIS-gegevens werden ook gekoppeld aan ziekteverzekeringgegevens.

Ten slotte besteden wij bijzondere aandacht aan het zo toegankelijk mogelijk maken van onze gegevens. Wetenschappelijke instellingen kunnen geanonimiseerde microgegevens aanvragen. Bovendien zijn alle resultaten online beschikbaar in uitgebreide rapporten en via de interactieve tool HISIA waarmee gebruikers hun eigen analyses kunnen uitvoeren. Wij zijn van mening dat het wijdverbreide gebruik van onze gegevens de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwd gezondheidsbeleid aanmoedigt, wat op zijn beurt de gezondheid van de bevolking verbetert en gezondheidsverschillen verkleint.

QR code

QR code for this page URL