COVID19HIS - COVID-19 Gezondheidsenquêtes

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
maart 1, 2020
-
juli 1, 2024

In het kort

De COVID-19-gezondheidsenquêtes bestaan uit een reeks cross-sectionale enquêtes die tot doel hebben de impact van de COVID-19 pandemie op de gezondheid en het welzijn van de algemene bevolking in België op te volgen. De eerste enquête werd ongeveer 3 weken na het begin van de crisis uitgevoerd en de laatste enquête in december 2021. Verschillende onderwerpen werden onderzocht, waaronder de gevolgen van de crisis op de geestelijke en de sociale gezondheid, verandering in gezondheidsgerelateerd gedrag, houding ten aanzien van vaccinatie, huiselijk geweld, werkgelegenheid, enz. Sinds januari 2022 zijn deze cross-sectionele enquêtes geëvolueerd naar een cohortonderzoek. De resultaten van deze enquêtes werden wijdverspreid onder de media en de beleidsmakers. 

Projectbeschrijving

Om de impact van de pandemie op de gezondheid en het welzijn van de algemene bevolking in België te evalueren, werden in het begin van de crisis de COVID-19-gezondheidsenquêtes gelanceerd. Omdat de informatie zo snel mogelijk moest worden verzameld, werd deze gegevensverzameling online uitgevoerd. De lancering van de enquêtes werd aangekondigd in de pers en op de website en sociale media van Sciensano en andere organisaties (ziekenfondsen, gemeenschapscentra,…). De deelname was gebaseerd op sneeuwbalsteekproeven, d.w.z. dat de respondenten werden gevraagd om de link naar de enquête te delen met hun familie, vrienden en kennissen die in België wonen en 18 jaar of ouder zijn. Afhankelijk van de golf varieerde het aantal deelnemers tussen 40.000 en 20.000 personen per golf. De enquête omvatte een groot aantal onderwerpen, waaronder: geestelijke en sociale gezondheid, houding ten aanzien van vaccinatie, verandering in gezondheidsgerelateerd gedrag, huiselijk geweld, werkgelegenheid en factoren die nauw verband houden met de aanpak van de crisis, zoals het naleven van hygiënische maatregelen, kennis over het virus of vertrouwen in de autoriteiten.

Aangezien de deelname aan de enquête ongelijk verdeeld was over de bevolkingsgroepen (vooral vrouwen, hoogopgeleiden, Vlamingen die deelname), werden de resultaten gewogen om de representativiteit van de schattingen te verbeteren en de status van de volwassenen bevolking (18+) in België weer te geven. De eerste resultaten werden gepubliceerd in 9 rapporten die wijdverspreid werden onder de media en de beleidsmakers.

In elke enquête werd aan de deelnemers gevraagd of zij ermee instemden opnieuw te worden gecontacteerd voor de volgende enquête. Deelname aan verschillende COVID-19-gezondheidsenquêtes maakt een longitudinale analyse  van een subset van deelnemers mogelijk en is essentieel voor het opzetten van een cohort die in januari van start is gegaan en dit voor een periode van 30 maanden.

Resultaten

De eerste resultaten van elke COVID-19-gezondheidsenquête werden gepubliceerd in rapporten die onderaan deze pagina beschikbaar zijn onder „associated publications”.

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL