Zesde COVID-19-Gezondheidsenquête. Eerste resultaten