Primaire tabs

Dr. Karin De Ridder DrPH

Diensthoofd Levensstijl en chronische ziekten

Karin De Ridder is in 2014 gepromoveerd tot doctor in de Volksgezondheid aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie. Het proefschrift richtte zich op geavanceerde epidemiologische methoden op het gebied van sociale epidemiologie en longitudinaal registergebaseerd onderzoek: „De gezondheid van adolescenten en het risico van vroegtijdige schoolverlating en uitsluiting van de arbeidsmarkt op jonge leeftijd: Een prospectieve gezinsstudie van het Young-HUNT1 cohort”. Haar basisopleiding is geneeskunde (Arts, Katholieke Universiteit Leuven, België, 2000), aangevuld met een arts-specialisatie in Community Health (Noorwegen, 2008).

Karin De Ridder was projectleider van Voedselconsumptiepeiling 2014 (nutritionele epidemiologie). Karin De Ridder werkt momenteel als Diensthoofd van Levensstijl en chronische ziekten, Departement Epidemiologie en Volksgezondheid in Sciensano. De Dienst focuseert op de gezondheid van de Belgische bevolking, voeding en voedselomgeving, illegale drugs, morbiditeit en mortaliteit, inschattingen van de impact op de gezondheid, enquête methodologie.

Werkt in:

Lees meer Lees meer

Contactformulier

QR code

QR code for this page URL