Primaire tabs

Dr. Karin De Ridder DrPH

Wetenschappelijk Directeur Epidemiologie en volksgezondheid

Karin De Ridder is in 2014 gepromoveerd tot doctor in de Volksgezondheid aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie. Het proefschrift richtte zich op geavanceerde epidemiologische methoden op het gebied van sociale epidemiologie en longitudinaal registergebaseerd onderzoek: „De gezondheid van adolescenten en het risico van vroegtijdige schoolverlating en uitsluiting van de arbeidsmarkt op jonge leeftijd: Een prospectieve gezinsstudie van het Young-HUNT1 cohort”. Haar basisopleiding is geneeskunde (Arts, Katholieke Universiteit Leuven, België, 2000), aangevuld met een arts-specialisatie in Community Health (Noorwegen, 2008). Zij werkt sinds 2014 voor WIV/Sciensano, onder andere als Diensthoofd Levensstijl en chronische ziekten en als projectleider voor de Voedselconsumptiepeiling 2014.

Karin De Ridder is ook lid van verschillende Raden van Bestuur, zoals de Belgische Vereniging voor Volksgezondheid, Kankerregister. 

Werkt in:

Lees meer Lees meer

Contactformulier

Please note that your message will require a validation before being sent to the person. You will receive an email at your address, containing a link for validating your message.

QR code

QR code for this page URL