AHEAD - Op weg naar de ontwikkeling van een nationaal platform voor gezondheidsgegevens

Last updated on 9-10-2022 by Brecht Devleesschauwer
januari 1, 2021
juni 30, 2023

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

In het kort

AHEAD onderzoekt de mogelijkheden om de bestaande gegevens in het Belgische gezondheidsinformatiesysteem te integreren en het gebruik ervan voor wetenschappelijke exploitatie en valorisatie te vergemakkelijken. Op langere termijn beoogt het project bij te dragen aan de ontwikkeling van een nationaal gezondheidsdataplatform.

Projectsamenvatting

België heeft een rijk gezondheidsinformatielandschap, met waardevolle informatie uit administratieve bronnen (bijv. gebruik van gezondheidszorg, sterfte en doodsoorzaken, sociale zekerheid), evenals bevolkingsonderzoeken en bewakingssystemen. Deze verschillende bronnen worden beheerd door verschillende academische en overheidsactoren, waaronder Sciensano. Tot op heden ontbreekt het echter aan een geïntegreerd nationaal gezondheidsinformatiesysteem, wat de valorisatie van deze databronnen bemoeilijkt.

Het koppelen of integreren van bestaande digitale collecties van verschillende bronnen vereist:

  • Een identificatie van de gegevensverzamelingen binnen het Belgische gezondheidsinformatiesysteem;
  • Mobilisatie van de gegevenshouders;
  • Verkenning van de mogelijkheden voor een duurzame en longitudinale connectie tussen deze databronnen; en
  • Definitie van mogelijke technische, juridische en ethische knelpunten om de huidige status quo te verlaten.

Het algemene doel van AHEAD is om een actieve impuls te geven aan de ontwikkeling van een nationaal platform voor gezondheidsgegevens, door middel van de volgende specifieke activiteiten:

  1. Karakterisering en documentatie van het Belgische gezondheidsinformatiesysteem (WP1);
  2. Ontwikkeling van een businesscase rond mogelijke koppelingen tussen de gegevens van Sciensano’s Gezondheidsenquête (BHIS) en administratieve gegevensbronnen, met als doel technische, juridische en ethische bottlenecks (WP2) te identificeren; en
  3. Uitwerking van roadmaps om een nationaal gezondheidsdataplatform te ontwikkelen als een toegankelijke, langetermijnmonitoring- en onderzoeksinfrastructuur (WP3).

QR code

QR code for this page URL