Kankercentrum

Diensthoofd: 

Cancer control in Belgium

Het Kankercentrum van Sciensano werd in 2008 opgericht in het kader van het nationaal kankerplan dat door de Belgische federale regering werd opgesteld. Onze drie belangrijkste doelstellingen zijn: de bewaking en beoordeling van het beleid met betrekking tot kanker in België, het opstellen van nieuwe maatstaven voor kankercontrole en, ten slotte, het optreden als raadgevend wetenschappelijk orgaan in het domein van kankercontrole.

Meer weten?

Wij werken nauw samen met alle bestaande instellingen en organisaties in het domein van kanker, zowel in België als in het buitenland. Wij garanderen een goede overdracht van informatie en kennis naar deze deelnemers, om dubbel werk te voorkomen en een efficiënt gebruik van de beschikbare middelen te waarborgen.

We spelen ook de rol van wetenschappelijk adviesorgaan. We volgen de actualiteit over kankercontrole op de voet en brengen regelmatig verslag uit. Wij voeren evaluaties uit op basis van wetenschappelijke en pragmatische indicatoren, die ons in staat stellen om de effecten van specifieke maatregelen in het veld te laten zien. 

We identificeren hiaten of behoeften en formuleren SMART-voorstellen voor toekomstige maatregelen. We ondersteunen of beheren proefprojecten om de beste voorwaarden te creëren voor de uitvoering van dergelijke voorstellen.

In geval van vragen of voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren via het contactformulier.

Neemt deel aan volgende projecten

Status: Ongoing projects

Events

Partners

QR code

QR code for this page URL