PERCH - ‘PartnERship to Contrast HPV’

Last updated on 26-7-2022 by Cassandre Dugailliez
juli 1, 2022
januari 1, 2025

Financierder

Partners

In het kort

Baarmoederhalskanker is een ziekte die in hoge mate kan worden voorkomen door HPV-vaccinatie of screening op baarmoederhalskanker. De ziekte vormt echter nog steeds een belangrijk volksgezondheidsprobleem in arme landen waar de toegang tot openbare gezondheidszorg beperkt is, en screening op en behandeling van de ziekte nog niet op grote schaal worden toegepast. Het ‘PartnERship to Contrast HPV’ (PERCH) wil bijdragen aan de Europese inspanningen om de verspreiding van het HPV-vaccin onder Europese burgers te verbeteren, door verschillende aspecten aan te pakken.

Projectsamenvatting

Het humaan papillomavirus (HPV) is een DNA-virus dat uit meer dan 100 subtypes bestaat, waarvan er meer dan 40 seksueel overdraagbaar zijn en het anogenitale en orofaryngeale slijmvlies kunnen infecteren. Ten minste 14 HPV-types zijn geclassificeerd als ‘hoog risico’ en kunnen baarmoederhalskanker bij vrouwen en een fractie van andere anogenitale kankers en hoofd-halskankers bij beide geslachten veroorzaken. Volgens gegevens van het Global Cancer Observatory (CGO) was baarmoederhalskanker (BHK) in 2020 wereldwijd de vierde meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Baarmoederhalskanker is een ziekte die in hoge mate kan worden voorkomen door HPV-vaccinatie (primaire preventie) en screening op BHK (secundaire preventie), en is een behandelbare ziekte indien ze tijdig wordt opgespoord en goed wordt behandeld. De ziekte vormt echter nog steeds een belangrijk volksgezondheidsprobleem in Europa en de rest van de wereld, in het bijzonder in arme landen, waaronder verschillende Oost-Europese landen, waar de toegang tot openbare gezondheidszorg beperkt is, en screening op en behandeling van de ziekte nog niet op grote schaal worden toegepast.

Hoewel er sinds 2006 vaccins beschikbaar zijn en geleidelijk in de nationale vaccinatieplannen worden opgenomen, moeten zowel de invoering als de vaccinatiegraad wereldwijd en ook in Europa nog een optimaal niveau bereiken. Om de beoogde vaccinatiegraad van 90% voor HPV-vaccinatie tegen 2030 te halen, die de WHO in haar goedgekeurde mondiale strategie voor de uitroeiing van baarmoederhalskanker heeft vastgelegd, moeten veel landen maatregelen nemen om hun specifieke vaccinatiegraad te verbeteren. Bovendien wijst de waargenomen variatie in de vaccinatiegraad tussen landen en binnen landen op de aanwezigheid van ongelijkheid bij de toegang tot en de voorlichting over vaccins.

De algemene doelstelling van PERCH (‘PartnERship to Contrast HPV’) is bij te dragen tot de uitvoering van het ‘Europa Verslaat Kanker’-plan, dat erop is gericht de inspanningen van de lidstaten te ondersteunen om de invoering van routinematige HPV-vaccinatie uit te breiden, teneinde baarmoederhalskanker en andere door HPV veroorzaakte kankers in het komende decennium uit te roeien. PERCH begint bij de analyse van de context met betrekking tot de wijze waarop HPV-vaccinatie en screening op HPV in alle deelnemende landen worden uitgevoerd en gecontroleerd; vervolgens worden de factoren geanalyseerd die bepalend zijn voor de terughoudendheid ten aanzien van vaccinatie, teneinde de kennis en het bewustzijn van de doelpopulatie over de voordelen van vaccinatie te vergroten; tevens worden opleidingsactiviteiten voor gezondheidspersoneel op het gebied van communicatie over vaccinatie aangeboden en ten slotte zullen de lidstaten vóór het einde van het gemeenschappelijk optreden (GO) worden gesteund bij het opzetten van grootschalige vaccinatiecampagnes tegen het humaan papillomavirus.

Specifieke doelstellingen van PERCH zijn onder meer de verbetering van het volgende: 

  • bewijsmateriaal in verband met de wijze waarop HPV-vaccinatie en screening op HPV worden uitgevoerd en gecontroleerd in alle deelnemende landen
  • gegevens- en monitoringsysteem over HPV-vaccinatie en screening op HPV
  • HPV-bewustzijn
  • kennis en vaardigheden voor professionele beoefenaars in de gezondheidszorg op het gebied van communicatie over vaccins.

QR code

QR code for this page URL