Kanker

Gezien de omvang en de diversiteit van kankers wordt de strijd op alle fronten opgevoerd, van preventie tot revalidatie en de toepassing van nieuwe technologieën. Het onderzoek maakt vorderingen, de geneeskunde wordt vaker op het individu afgestemd en de verschillende actoren bundelen hun krachten om de strijd te intensiveren.

Wat is kanker?  

Kanker is een algemene term voor een grote groep ziekten die elk deel van het lichaam kunnen aantasten. Er wordt ook wel van kwaadaardige tumoren of neoplasmata gesproken. Kenmerkend voor kanker is de snelle vermenigvuldiging van abnormale cellen met een ongewone groei, die vervolgens de aangrenzende delen in het lichaam kunnen binnendringen en naar andere organen kunnen migreren. Dit worden metastasen genoemd, die de belangrijkste doodsoorzaak door kanker vormen.

Elke vorm van kanker heeft zijn eigen kenmerken. Zo is borstkanker een heel andere ziekte dan longkanker. Ze ontwikkelen zich met verschillende snelheden en reageren op andere behandelingen.
Zelfs binnen één orgaan kunnen verschillende soorten kanker voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende vormen van borst- en longkanker. De behandeling moet dus altijd worden aangepast aan de bijzondere kenmerken van elke kanker.

Voor meer informatie over ons werk, onderzoek en de ondersteuning van beleidsmakers inzake kanker, raadpleeg de dienstpagina van het Kankercentrum.

Het Kankercentrum van Sciensano ondersteunt en faciliteert het werk van de actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen kanker met de wetenschappelijke expertise van deze onderzoekers, onder meer overheden, professionele zorgverleners, patiënten, onderzoeks- en kenniscentra … Sciensano is betrokken bij alle domeinen van kanker: preventie, opsporing, behandeling, revalidatie, psychosociale zorg, organisatie van de zorg, kwaliteit van de zorg, ethiek, gegevensbank … Sciensano coördineert en faciliteert het werk van de actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen kanker met wetenschappelijke expertise. 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema