JA PreventNCD - Joint Action voor preventie van kanker en andere niet-overdraagbare ziekten: Actie inzake gezondheidsdeterminanten

Last updated on 10-4-2024 by Marie Malingreau
Projectduur:
januari 1, 2024
-
december 31, 2027

In het kort

Meer dan twee derde van de ziektelast in Europa wordt toegeschreven aan kanker en andere niet-overdraagbare ziekten (NCD’s), waarvan een groot deel te voorkomen is. Er bestaan aanzienlijke variaties tussen populaties op basis van individuele kenmerken en contextuele factoren, zoals sociaaleconomische status, geslacht, geografisch gebied, leeftijd, handicap, migratieachtergrond.

Het doel van de Joint Action ter preventie van NCD’s is:

 • strategieën en beleid ondersteunen om de last van kanker en niet-overdraagbare ziekten te beperken en hun gemeenschappelijke risicofactoren op zowel individueel als maatschappelijk vlak te verminderen
 • methoden definiëren om de effectiviteit van het preventiebeleid in Europa te beoordelen.

Meer info op de JA PreventNCD website

 

Projectbeschrijving

Deze Joint Action vertegenwoordigt een ambitieuze inspanning van de Europese Commissie en de deelnemende landen om strategische begeleiding te bieden, fragmentatie tegen te gaan en de impact van acties op het gebied van kanker- en NCD-preventie te vergroten, om uiteindelijk bij te dragen aan een verminderde last van kanker en andere NCD’s en ongelijkheid in Europa. De Joint Action omvat meer dan 100 partners uit 25 Europese landen (22 lidstaten plus IJsland, Noorwegen en Oekraïne), en sluit aan bij de doelstellingen van het Europees Kankerbestrijdingsplan en het ‘Healthier Together’-initiatief van de EU inzake NCD’s.

 

Specifieke doelstellingen van de Joint Action PreventNCD:

 • verbeteren van de gezamenlijke capaciteiten van de lidstaten om beleid en activiteiten ter preventie van kanker en NCD’s op nationaal, regionaal en lokaal niveau te plannen en uit te voeren
 • verbeteren van het data- en monitoringsysteem van kanker en NCD’s en hun gemeenschappelijke risicofactoren
 • bijdragen aan het verminderen van sociale ongelijkheden bij kanker en NCD’s
 • samenwerken met belangrijke actoren op het gebied van kanker en NCD’s, waaronder besluitvormers, maatschappelijke organisaties, zorgprofessionals, de algemene bevolking en patiëntengroepen.

 

Om deze doelstellingen te bereiken, analyseert het consortium de mogelijkheden voor het implementeren van evidence-based intersectoraal preventiebeleid van kanker en NCD’s en voert het pilootstudies uit die als basis zullen dienen voor het opschalen van goede praktijken, waaronder zowel populatiegebaseerde als gerichte preventieve acties om een gezonde levensstijl te bevorderen. Daarnaast monitort het consortium kanker- en NCD-sterfte en morbiditeit, de blootstelling aan veel voorkomende risicofactoren, de kosten van NCD- en kankerzorg en de impact van gezondheidsbevordering en ziektepreventie op persoonlijk en maatschappelijk vlak.

Consortium 

Structuur 

Werkpakketten (WP) Leidend instituut, Land
WP1 Coördinatie  Noors Directoraat Gezondheid (HDir), Noorwegen
WP2 Verspreiding en communicatie Directoraat Gezondheid in IJsland (DOHI), IJsland
WP3 Evaluatie Robert Koch-Institut (RKI), Duitsland
WP4 Duurzaamheid Nationaal Instituut voor Volksgezondheid (NIJZ), Slovenië
WP5 Regulatie en taxering  Noors Instituut voor Volksgezondheid (NIPH), Noorwegen
WP6 Gezonde leefomgeving Stichting voor de bevordering van gezondheid en biomedisch onderzoek van de regio Valencia (FISABIO), Spanje
WP7 Sociale ongelijkheden Italiaans Nationaal Instituut voor Volksgezondheid (ISS), Italië 
WP8 Monitoring Regio Zuid-Denemarken (RSYD), Denemarken 
WP9 Gezondheid in het beleid Kankervereniging van Finland (CSF), Finland
WP10 Identificatie van risicoprofielen  Sciensano, België 

De rol van Sciensano in de Joint Action PreventNCD

Binnen de Joint Action heeft Sciensano de leiding over werkpakket WP10 en de medeleiding over WP4. Sciensano is ook betrokken bij andere WP’s met verschillende taken en activiteiten: 5, 8 en 9. Meer specifiek:

 • Binnen WP4 buigt het team van Sciensano zich over de vraag hoe de resultaten van pilootstudies in het project kunnen worden geïntegreerd voor een duurzame impact op het beleid op nationaal, subnationaal en Europees niveau. Het team werkt samen met beleidsmakers in de Europese instituten en met beleidsmakers op nationaal niveau.
 • Binnen WP5 richt het team van Sciensano zich op het verbeteren van de samenhang in het fiscale beleid (taak 5.2), het verbeteren van de voedselomgeving van de consument door middel van regelgeving (taak 5.3), productetikettering voor een gezondere keuze (taak 5.5), het beheersen en tegengaan van de effecten van advertenties en onlinemarketing (taak 5.6) en het versterken van de wettelijke bepalingen inzake vervuiling, de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en straling (taak 5.7).
 • Binnen WP8 richt het team van Sciensano zich op het onderzoeken en in kaart brengen van relevante risicofactoren, gegevensbronnen en het potentieel voor implementatie/opschaling (taak 8.1); monitoring op individueel/klinisch niveau om waarden en mogelijkheden te verkennen bij het gebruik van monitoringgegevens op individueel niveau (taak 8.2); gap-analyse, waardescores voor het monitoren van risicofactoren en aanbevelingen voor monitoring en op ervaring gebaseerd implementatiepotentieel (taak 8.5). Daarnaast leidt het team van Sciensano een pilootproject rond een risicogebaseerde projectie voor kanker en andere NCD’s en neemt het deel aan een pilootproject over fysieke activiteit en slaap.
 • Binnen WP9 richt het team van Sciensano zich op het analyseren van de kansen en obstakels voor gezondheidsbevordering en gezondheidsgelijkheid en sociale overwegingen en evidence-based perspectieven in alcohol- en tabakbeleid (taak 9.3), duurzame voedselsystemen en lichaamsbeweging die een gezonde omgeving verbeteren (taak 9.4), het uitvoeren van gezondheidseffectbeoordeling (taak 9.5) en welzijnseconomie (taak 9.6).
 • Binnen WP10 integreert het team van Sciensano de informatie van genetische determinanten, demografische en gedragskenmerken (factoren op individueel niveau) in een holistische aanpak voor de preventie van kanker en andere NCD’s, en zal het zich richten op het formuleren van aanbevelingen voor ethische, juridische en sociale implicaties (ELSI) voor gepersonaliseerde en risicogestratificeerde preventie van kanker en andere NCD’s, gebaseerd op intitiatieven om burgers en patiënten te betrekken (taak 10.2).

Technical information

Funding Programme European Innovation Ecosystems
Type of Action HORIZON-Coordination and Support Actions (CSA)
Grant Agreement Number 101134907
Lead Coordinator Noors Directoraat Gezondheid (HDir), Noorwegen
Domain / Area Preventie

Meer info op de JA PreventNCD website

Contacteer ons 

QR code

QR code for this page URL