Gezondheidsinformatiesysteem

Een gezondheidsinformatiesysteem beheert grote hoeveelheden gezondheidsgerelateerde informatie, die van verschillende bronnen afkomstig is. Het doel is om de gezondheidsdynamiek van een bevolking beter te begrijpen en de prestaties van een zorgsysteem te evalueren. Gezondheidsinformatie is niet alleen zeer belangrijk om een empirisch onderbouwd beleid op poten te zetten, maar ook voor gezondheidsonderzoek.

Wat is een gezondheidsinformatiesysteem?

Een gezondheidsinformatiesysteem bestaat uit verschillende elementen:

 • verzameling en beheer van gegevens
 • gegevensbundeling en ontwikkeling van indicatoren
 • onderzoek (analyse, synthese en deductie van gegevens)
 • het omhelst ook communicatie en interpretatie van de resultaten zodat ze bruikbaar worden voor de beleidsmakers en bij interventies.

Gegevensbronnen die voor gegevensverzameling worden gebruikt zijn onder meer:

 • vitale statistieken (geboorte- en sterfteregistratie)
 • gezondheidsenquêtes
 • volkstellingen
 • ziektespecifieke registers
 • registratie van ziekten door medische instellingen
 • databanken van gezondheidszorg
 • prestaties van gezondheidszorg.

Een gezondheidsinformatiesysteem garandeert algemene kwaliteit, relevantie en tijdigheid van gegevens en zet ze om in informatie, kennis en bewijsmateriaal voor de besluitvorming inzake gezondheidszorg of stelt ze beschikbaar voor onderzoekers.

Waarom hebben we een gezondheidsinformatiesysteem nodig?

Om de volksgezondheid efficiënt te helpen en te beschermen en aan de uitdagingen op het vlak van gezondheid en gezondheidszorg het hoofd te kunnen bieden, moet het beleid op solide wetenschappelijke gegevens steunen die door hoogkwalitatief onderzoek naar correcte gegevens en betrouwbare informatie worden aangereikt. Zorgsystemen spelen een belangrijke rol in het aanreiken van betrouwbare en actuele gezondheidsinformatie voor operationele en strategische besluitvorming binnen en buiten de zorgsector.

Gezondheidsinformatie behoort tot de kerntaak van Sciensano: we leveren een belangrijke bijdrage aan het gezondheidsinformatiesysteem in België. We beheren meerdere systemen voor gegevensverzameling, voeren gegevensverwerking uit en zetten gegevens om in belangrijke aanbevelingen voor beleidsmakers. Sciensano werkt samen en coördineert zijn activiteiten met verschillende belanghebbenden op nationaal en regionaal niveau. Daarnaast nemen we het voortouw in verschillende internationale gezondheidsinformatieprojecten.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp