EU-HIP - Interoperabiliteit van de EU met het IT-platform van HERA

Last updated on 23-1-2024 by Lieke Vervoort
Projectduur:
januari 1, 2023
-
juni 30, 2025

In het kort

Het EU-HIP-project ontwikkelt nieuwe IT-systemen en versterkt en verbetert bestaande nationale IT-systemen voor het verbeteren van de beoordeling van bedreigingen voor de gezondheid in Europese landen. Dit loopt parallel met de doelstelling van interoperabiliteit tussen EU en nationale IT-systemen en het nieuwe HERA-IT-platform voor het verzamelen van informatie op het gebied van medische tegenmaatregelen.

Projectbeschrijving

Voor het verzamelen van informatie en het beoordelen van dreigingen heeft HERA ondersteuning nodig van de lidstaten en geassocieerde landen, en een alomvattend, geavanceerd IT-systeem dat bruikbare inzichten voor besluitvorming genereert, is van cruciaal belang.

Het toekomstige IT-platform van HERA voor het verzamelen van informatie kan alleen operationeel zijn als de lidstaten beschikken over sterke nationale IT-systemen die interoperabel zijn met het IT-systeem van HERA en andere relevante systemen. EU-HIP ondersteunt deelnemende landen om nationale IT-systemen op een efficiënte en gecoördineerde manier te versterken en te verbeteren, met als streven de nodige interoperabiliteit met het IT-platform van HERA te verkrijgen.

Het doel is:

  • om nieuwe IT-systemen te ontwikkelen;
  • om bestaande IT-systemen voor de beoordeling van bedreigingen voor de gezondheid en voor het verzamelen van inlichtingen op het gebied van medische tegenmaatregelen op nationaal niveau te versterken en op elkaar af te stemmen;
  • om de vergelijkbaarheid van gegevens te bevorderen en rapportage naar verschillende systemen te stroomlijnen.

EU-HIP vergemakkelijkt de integratie van nationale IT-systemen met het HERA IT-platform dat momenteel wordt ontwikkeld, en vormt een aanvulling op bestaande systemen voor vroegtijdige waarschuwing en respons, epidemische informatie, toezicht op de volksgezondheid en medische tegenmaatregelen.

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL