ECHos - Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies

Last updated on 27-9-2023 by Marie Malingreau
Projectduur:
mei 1, 2023
-
mei 1, 2026

In het kort

Het hoofddoel van ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) is het ondersteunen van de uitvoering van activiteiten in het kader van de missie inzake kanker in alle lidstaten en geassocieerde landen door middel van de oprichting en ontwikkeling van hubs voor de missie inzake kanker die op nationaal, regionaal en lokaal niveau actief zijn.

Meer informatie op de project website

Projectbeschrijving

Het hoofddoel van ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) is het ondersteunen van de uitvoering van activiteiten in het kader van de missie inzake kanker in alle lidstaten en geassocieerde landen door middel van de oprichting en ontwikkeling van hubs voor de missie inzake kanker die op nationaal, regionaal en lokaal niveau actief zijn.

Om de missie inzake kanker te ondersteunen, heeft ECHoS een even ambitieuze reeks algemene en specifieke doelstellingen vastgesteld:

  •  De oprichting van nationale hubs voor de missie inzake kanker in lidstaten/geassocieerde landen bevorderen
  •  Een ondersteuningsnetwerk opzetten om de missie inzake kanker in heel Europa vooruit te helpen
  •  Synergieën tot stand brengen voor de uitvoering van de missie inzake kanker met andere Europese initiatieven voor een totale aanpak van kanker
  •  De basis leggen voor een Europees netwerk van NCMH’s door een kader voor bedrijfscontinuïteit en operationele modellen te ontwikkelen

Consortium

Partners

  • +57 partners
  • 26 landen 

Structuur

Werkpakketten (WP) Leidend instituut, land
WP1 Projectbeheer en -uitvoering AICIB, Portugal
WP2 Nationale hubs voor de missie inzake kanker: ontwerp, creatie en kennisuitwisseling INT, Italië
WP3 Diverse stakeholders identificeren, betrekken en ermee samenwerken InoMed, Roemenië
WP4 Synergieën: bruggen naar missies en andere Europese initiatieven MCST, Malta
WP5 Toekomstig EU-netwerk van hubs voor de missie inzake kanker — Ontwerpstudie Sciensano, België
WP6 Communicatie, verspreiding, betrokkenheid van burgers & participatie KCCC, KHU + KI, Zweden

Verwante projecten

Technische informatie

Werkprogramma HORIZON Europe
Soort actie CSA, coördinatie en ondersteuningsactie
Budget € 6 mln.
Hoofdcoördinator AICIB, Portugal
Domein / Gebied Preventie, vroegtijdige opsporing & screening, diagnose & behandeling, zorg & zorgorganisatie, AI, onderzoek

Contacteer ons

Meer informatie op de project website

Resultaten

Update: 9 December: Het voorstel werd positief geëvalueerd en kreeg subsidies

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL