CC4EU - Allesomvattende kankerinfrastructuur (CCI) voor de Europese Unie

Last updated on 15-5-2024 by Marie Malingreau
Projectduur:
mei 1, 2023
-
april 30, 2026

In het kort

Kanker is de tweede belangrijkste doodsoorzaak in Europa met een verwachte toename van ongeveer 25% tegen 2035. Er bestaat een brede en onaanvaardbare kloof in de toegang tot innovatieve kwaliteitszorg tussen en binnen landen. Het is tijd dat we binnen de Europese lidstaten onze kijk op kanker en de kankercultuur bijstellen op alle niveaus, in overeenstemming met de doelstellingen van Aanbeveling #13 van de EU-missie Kankerbestrijding: „Transformeren van de kankercultuur, communicatie en capaciteitsopbouw”. 

Mogelijke oplossingen zijn:

 • uitbreiding van kennis door het financieren van relevant onderzoek
 • een meer billijke overdracht van de bestaande kennis aan iedereen, in termen van preventie, diagnose en zorg

De eerste stap van dit project is het definiëren voor elke specifieke setting hoe een allesomvattende kankerinfrastructuur (CCI) het volgende moet omvatten:

 • allesomvattende kankernetwerken (zoals gedefinieerd in CRANE), 
 • publieke functies zoals volksgezondheid,
 • screening,
 • primaire en gemeenschapszorg 
 • kankerregisters met betrekking tot de bevolking. 

De kern van het CCI4EU-project is het ontwerpen van programma’s voor capaciteitsopbouw om ongelijkheden tegen te gaan.

Projectbeschrijving

De coördinatie- en ondersteuningsactie (CSA) van dit CCI4EU-project beantwoordt aan de oproep van de Europese Commissie „HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02” met betrekking tot het vlaggenschip „Versterking van de onderzoekscapaciteiten van allesomvattende kankerinfrastructuren”. De CSA helpt lidstaten en 5 geassocieerde landen bij het verbeteren of ontwikkelen van hun bestaande of toekomstige CCI’s, met de nadruk op het ontwikkelen van hun onderzoeksinnovatie en digitale capaciteiten en hun integratie van kankerzorg met programma’s voor capaciteitsopbouw. Een Capacity Building-programma (CB) is een interventie die landen helpt om deze resultaten te bereiken, in het kader van andere lopende acties en initiatieven, zoals CraNE, JANE, UNCAN en EUonQoL. De reeds beschikbare gegevens bevestigen dat het niveau van „CCI-volwassenheid” in lidstaten en geassocieerde landen sterk verschilt. Sommige landen hebben helemaal geen CCI, terwijl andere, met complexe lokale, regionale en nationale organisaties, nood hebben aan een beter beheer en sterkere integratie. CB is een complexe interventie die meerdere en geïntegreerde acties vereist die worden geleverd aan alle relevante belanghebbenden (beleidsmakers, onderzoekers, professionals in de zorgsector, burgers, patiënten, zorgverleners en privébedrijven). De capaciteitsopbouw gebeurt vanuit een inclusieve aanpak en is afgestemd op de baselinestatus, zodat de interventie een verandering en verbetering in zorg en onderzoek kan creëren, met een grotere onderlinge integratie en ondersteund door een programma voor permanente educatie.

De CSA zal dus de volgende stappen implementeren:

 1. Definiëren van een CCI-maturiteitsmodel inclusief kwaliteitsindicatoren voor CCI’s
 2. Profiel opmaken van de CCI’s in elke lidstaat en een aantal geassocieerde landen in termen van CCI-aanwezigheid en maturiteitsniveau
 3. Ontwerpen van CB-interventies op maat, waarbij prioriteit wordt gegeven aan lidstaten zonder CCI
 4. Aanbieden van online-opleidingen op maat die openstaan voor teams in alle lidstaten en geassocieerde landen
 5. Implementeren van interventies ter plaatse
 6. Opschalen en ondersteunen van ontwikkeling
 7. Verspreiden, communiceren en exploiteren

Het team van het kankercentrum bij Sciensano is betrokken bij twee aspecten van het CCI4EU-project en neemt deel aan de meeste van de hierboven genoemde aspecten: 

 1. Experts van de eenheid Overleving en Zorgorganisatie nemen de leiding van het werkpakket gericht op de hierboven vermelde derde stap, namelijk het 3e werkpakket met de naam „In kaart brengen van de huidige status en criteria van CCI’s in EU-lidstaten/regio’s en clustering”.
 2. Experts van de eenheid Implementatie, Monitoring en Evaluatie zijn taakleider van Taak 8.2, die de 7e stap omvat: „Netwerken en de brug slaan met andere Europese initiatieven en nationale autoriteiten”.


 

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL