Sciensano & Kanker

Last updated on 1-3-2023 by Marinka Vangenck

Het Kankercentrum van Sciensano ondersteunt en faciliteert het werk van de actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen kanker met de wetenschappelijke expertise van deze onderzoekers, onder meer overheden, professionele zorgverleners, patiënten, onderzoeks- en kenniscentra … Sciensano is betrokken bij alle domeinen van kanker: preventie, opsporing, behandeling, revalidatie, psychosociale zorg, organisatie van de zorg, kwaliteit van de zorg, ethiek, gegevensbank … Sciensano coördineert en faciliteert het werk van de actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen kanker met wetenschappelijke expertise. 

Raadpleeg ook de website van het Kankercentrum.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema