BE EBCP - Belgische spiegelgroep van het Europese kankerbehandelingsplan

Last updated on 9-7-2024 by Marie Malingreau
Projectduur:
oktober 21, 2021
-
Project with no end date

In het kort

Kanker is een enorme maatschappelijke uitdaging. De huidige voorspelling is dat als er niet krachtig wordt opgetreden, de incidentie tegen 2040 met een vijfde zal toenemen, wat neerkomt op 5.323.141 kankergevallen in Europa.  De Europese Commissie (EC) wil kanker aanpakken via twee grote initiatieven:

Minister Frank Vandenbroucke heeft het Kankercentrum aangeduid om de implementatie van het EBCP in België te coördineren in samenspraak met het kabinet, de FOD Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). 

Meer info op de project website

Projectbeschrijving

De Be-EBPC Spiegelgroep zal bestaan uit Belgische beleidsorganisaties, beroepsgroepen, patiëntenverenigingen en wetenschappelijk onderzoekers, en de industrie. Als coördinator zal het Kankercentrum:

 • de inhoud ontwikkelen;
 • Belgische partners en overheden raadplegen;
 • ondersteuning bieden;
 • de schakel zijn met andere initiatieven binnen België en internationaal. 

Er zal een gestandaardiseerde workflow worden uitgewerkt, te beginnen met de lancering van de thematische werkgroepen (TWG’s). De volgende TWG’s zijn voorgesteld:

 • Preventie, vroege detectie en screening
 • Diagnose en behandeling
 • Zorg en zorgorganisatie (inclusief palliatieve en psychosociale zorg)
 • Rehabilitatie en sociaal-professionele integratie
 • Betrokkenheid bij burgers en patiënten
 • Kinderen, adolescenten en jongvolwassenen (KAYAs) met kanker 
 • Data, innovatie en artificiële intelligentie

Nb: De onderwerpen „onderzoek”, „ongelijkheden” en „kwaliteit van leven” worden niet langer behandeld in een specifieke TWG, maar als een transversaal onderwerp dat horizontaal zal worden behandeld in het hele continuüm van kanker, in alle thematische werkgroepen.


Wilt u graag deelnemen ?

In deze thematische werkgroepen kijken we uit naar de deelname van zorgverleners, onderzoekers, academici, planners en regelgevers op het gebied van gezondheidsbeleid, evenals vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en patiënten… Als u geïnteresseerd bent, laat ons dan weten aan welke TWG u graag wilt deelnemen.
Maak uw interesse kenbaar en laat uw stem horen over deze onderwerpen!

Vul het online formulier in ! (EN)

 

De TWG’s hebben een adviserende rol en bepalen aldus welke voorstellen van de EC het best zijn om de noden en uitdagingen op het vlak van kanker in België aan te pakken. Daarnaast stellen ze zelf ook relevante onderwerpen voor om in toekomstige EU-oproepen op te nemen. Hoewel sommige oproepen meer een voorrecht op federaal niveau zullen zijn (bv. gemeenschappelijke acties zijn rechtstreekse subsidies voor de nationale bevoegde instanties van de EU-lidstaten), zullen andere meer relevant zijn voor onderzoekscentra en instellingen met een specifieke expertise (bv. actiesubsidies). De activiteiten worden gemonitord door een stuurgroep die door het Kankercentrum wordt geleid, met vertegenwoordigers van het federale ministerie van Volksgezondheid, het RIZIV en de diensten van de federale minister van Volksgezondheid. 

De verwachte resultaten zijn:

 • een betere afstemming van de doelstellingen van het Belgische kankerbeleid en activiteiten op het terrein op het EBCP;
 • een systematische identificatie van subsidiemogelijkheden voor kankeronderzoek, zorg en controle;
 • een verbeterde toewijzing van middelen in een competitieve en complexe aanbestedingsomgeving;
 • een toename van maatregelen die de kankerlast verlagen en de zorg, overlevingskansen en levenskwaliteit van patiënten in België verbeteren;
 • verbeterde samenwerkingen tussen nationale belanghebbenden op het vlak van kanker en hun Europese tegenhangers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (EN)

Gerelateerde projecten 

Gerelateerde events

21/09/2023 Belgian EBCP mirror group symposium 2023 : „Strengthening together Belgium’s efforts against cancer : from concept to reality”

 

Contacteer ons

Meer info op de project website

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL