GDI - European Genomic Data Infrastructure

Last updated on 2-10-2023 by Lieke Vervoort
Projectduur:
november 1, 2022
-
oktober 31, 2026

In het kort

Het Genomics Data Infrastructure-project (GDI-project) maakt de toegang mogelijk tot genomische en gerelateerde fenotypische en klinische gegevens in heel Europa. We doen dit door het opzetten van een federatieve, duurzame en veilige infrastructuur voor toegang tot de gegevens. Het bouwt voort op de output van het Beyond 1 Million Genomes-project (B1MG-project) en maakt de ambitie waar van het 1+Million Genomes-initiatief (1+MG-initiatief), dat een Belgische Spiegelgroep heeft die wordt gecoördineerd door Sciensano.

Meer info op de project website

Projectbeschrijving

Dit project verwezenlijkt de ambitie van het 1+MG-initiatief om veilige toegang tot genomica en bijbehorende klinische gegevens in heel Europa mogelijk te maken door de creatie van gegevensinfrastructuur. Bij dit project is een consortium van partners uit 20 Europese landen betrokken. Het faciliteert een grensoverschrijdend federatief netwerk van nationale genoomcollecties voor biomedisch onderzoek en oplossingen voor gepersonaliseerde geneeskunde. Het GDI-project beoogt de ontsluiting van een gegevensnetwerk van meer dan een miljoen genoomsequenties voor onderzoek en klinische referentie. Dit schept ongekende mogelijkheden voor transnationale en multi-stakeholder-initiatieven op het vlak van gepersonaliseerde geneeskunde voor gewone, zeldzame en infectieziekten.

Gemachtigde gegevensgebruikers, zoals klinische medici, onderzoekers en pioniers, zullen hun inzicht in de genomica kunnen vergroten voor een nauwkeurigere en snellere klinische besluitvorming, diagnostiek, behandeling en voorspellende geneeskunde, en om betere maatregelen voor de volksgezondheid te nemen ten behoeve van de Europese burgers, de gezondheidszorg en de economie in het algemeen. 

Als cruciaal onderdeel van de Europese ambitie om het voortouw te nemen bij de integratie van genomica in de gezondheidszorg, maakt het GDI-project gegevens toegankelijk voor onderzoek, klinische referentie en beleidsontwikkeling via drie belangrijke ‘pijlers’:

  1. Duurzaamheid op lange termijn (bestuursmodel, wettelijk kader, financieel plan voor de infrastructuur)
  2. Uitrol van de infrastructuur (interoperabiliteit van Europese gegevensbronnen)
  3. Usecases (bv. gegevens over kanker en infectieziekten)

Sciensano is, via het Belgisch Kankercentrum, medeleider van pijler 3 (usecase over kanker) en draagt bij tot de ontwikkeling van gegevensgestuurde modellen voor kankeronderzoek.

Consortium

Partners

  • 44 partners
  • 20 landen

Belgische partners

  • Sciensano
  • VIB
  • Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC)

Structuur

Werkpakket (WP) Leidend Instituut, land
WP1 Coördinatie en ondersteuning  EMBL, Duitsland
WP2 Duurzaamheid op lange termijn  UNILU, Luxemburg
WP3 Uitrol van nationale knooppunten in het kader van 1+MG UU, Zweden
WP4 Activiteiten op Europees niveau UNILU, Luxemburg
WP5 Technische coördinatie en outreach CSC, Finland
WP6 Gegevensbeheer  HRI, Nederlands
WP7 GDI-usecases BSC, Spanje
WP8 Toepassing en innovatieoplossing  BSC; Spanje

Verwante projecten

Technische informatie

Werkprogramma DIGITAL-2021-CLOUD-A1-01 / Project: 101081813
Budget € 40 mln.
Hoofdcoördinator Europees Laboratorium voor Moleculaire Biologie (EMBL), Duitsland 
Domein / Gebied European Health Data Space

Contacteer ons 

Meer info op de project website

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL