CAN.HEAL - Ontwikkeling van het EU-genomicaplatform voor kanker en volksgezondheid

Last updated on 11-5-2023 by Marinka Vangenck
Projectduur:
november 1, 2022
-
oktober 31, 2024

In het kort

Het Europees plan voor kankerbestrijding (EBCP) is opgesteld om het volledige ziektetraject van kanker aan te pakken — van preventie tot levenskwaliteit van kankerpatiënten en overlevenden — met als doel om de preventie, vroegtijdige opsporing, toegang tot diagnose en behandeling te verbeteren.

Het CAN.HEAL-consortium zal zich richten op twee van de EBCP-initiatieven: „Diagnose en behandeling van kanker voor iedereen” en „Genomica voor de volksgezondheid”. Genomica wordt steeds belangrijker in de kankergeneeskunde. De sequencing-technologieën en analytische benaderingen van de volgende generatie worden nu in klinieken ingevoerd met een groot aantal klinische toepassingen, die variëren van het identificeren van individuele doelgerichte genetische wijzigingen tot het monitoren van de reactie op de behandeling. Binnen het CAN.HEAL-consortium zullen organisaties uit 17 EU-landen samenwerken om de toepassing van genomica te bevorderen om de diagnose en behandeling van kankerpatiënten te verbeteren en om meer inzicht te krijgen in de individuele waarschijnlijkheid om een bepaald type kanker te ontwikkelen.

Het einddoel van het project is om aanbevelingen op te stellen voor initiatieven in het gezondheidsstelsel van de EU die de toegang van individuen en patiënten tot preventie, diagnose en behandeling van kanker verder zullen verbeteren door middel van gepersonaliseerde geneeskunde.

Projectbeschrijving

Het CAN.HEAL-project zal zich baseren op verschillende use cases voor de ontwikkeling van een integrale aanpak om de toegang van individuen en kankerpatiënten en -overlevenden tot preventie, diagnose en behandeling van kanker te verbeteren via gepersonaliseerde geneeskunde.

Het project bestaat uit twee hoofdonderdelen:

 • ‘Genomica voor de volksgezondheid’, bestaande uit:
  • de ontwikkeling van een kader voor het uitlijnen en integreren van het genoom van Europese biobanken
  • het leveren van polygene risicoscore-analyse/aanbevelingen voor beslissingsondersteunende instrumenten en strategieën voor de toepassing van telegenetica en erfelijkheidsadvisering op afstand
  • klinisch gebruik voor kanker in de zwangerschap opbouwen, genetische tests op familiebasis bij kinderleukemie, stratificatie van het kankerrisico
 • ‘Diagnose en behandeling van kanker voor iedereen’, bestaande uit het ontwikkelen van strategieën voor:
  • instrumenten voor experimentele laboratoria
  • uitgebreide genomische profilering
  • data-interpretatie
  • data-integratie
  • beslissingsondersteuning (MTB en instrumenten) voor vroegtijdige detectie
  • diagnose
  • en behandeling.

Het CAN.HEAL-project heeft ook als doel:

 • implementatie van op NGS gebaseerde en vloeibare biopsie-analyses in de klinische praktijk
 • bepalen van de belangrijkste juridische en ethische vereisten voor kankergenomica
 • ontwikkelen van trainingsinstrumenten
 • ontwikkelen van aanbevelingen voor de implementatie van persoonsgerichte benaderingen in de gezondheidszorg

Raadpleeg onze externe PDF-pictogram project investigators.

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL