JANE - Joint Action on European Networks of Expertise

Last updated on 26-9-2023 by Marie Malingreau
Projectduur:
november 1, 2022
-
november 30, 2024

In het kort

JANE is een gezamenlijke actie ter voorbereiding van de oprichting van zeven nieuwe EU-expertisenetwerken op het gebied van kanker in de volgende domeinen: persoonsgerichte primaire preventie; overleving; palliatieve zorg; omic-technologieën; hoogtechnologische medische hulpmiddelen; complexe & kanker(s) met een slechte prognose; adolescenten en jonge volwassenen (15-39 jaar bij de diagnose van kanker) met kanker.

Meer info op de project website

Projectbeschrijving

De gezamenlijke actie heeft twee doelen:

 1. de noodzakelijke voorbereidingen voor de lancering van de nieuwe expertisenetwerken (vaststellen van hun opdrachten en doelstellingen, bestuderen van hun opzet, …)
 2. bestaande modellen van huidige en toekomstige EU-netwerken, onderzoeksinfrastructuren en -platformen kritisch beoordelen zodat de nieuwe expertisenetwerken de juiste vorm krijgen.

Het doel van het project is de oprichting van 7 expertisenetwerken die diensten moeten verlenen aan de Europese oncologiegemeenschap om een aantal cruciale oncologische uitdagingen aan te gaan. Ze betrekken patiënten en integreren onderzoek en IT-oplossingen in de zorg. Het eindresultaat voor elk netwerk is een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Deze expertisenetwerken hebben tot doel de netwerken voor kankerzorg in Europa te verbeteren door alle relevante gemeenschappen (in de echte wereld) in heel Europa te bereiken.

Elk expertisenetwerk krijgt een werkpakket toegewezen. Vijf transversale task forces en één aanvullend werkpakket werken transversaal op alle werkpakketten en richten zich op de volgende onderwerpen: duurzaamheid; integratie tussen EU-netwerken en lidstaten; integratie tussen informatietechnologie-infrastructuren, waaronder het gebruik van artificiële intelligentie-instrumenten; integratie tussen gezondheidszorg en onderzoek; het ERN-model; patiëntbetrokkenheid.

De opdracht van JANE zal volbracht zijn als de enige producten ervan, namelijk de nieuwe expertisenetwerken, effectief en duurzaam worden in de komende jaren. Daarbij zal worden voortgebouwd op eerdere en lopende EU-netwerkervaringen, in het bijzonder de bestaande Expert Reference Networks (ERN) in het domein van kanker, en op het vinden van oplossingen die geworteld zijn in de Europese oncologiegemeenschap. De gezamenlijke actie zal worden gevolgd door nieuwe oproepen in de EU voor de implementatie van deze expertisenetwerken.

De gezamenlijke actie verenigt 36 partners in 16 Europese landen. 

Consortium 

Partners

 • 16 pays
 • 35 partenaires

Belgische partners

Structuur

Work Packages (WP) & Transversal Task Force (TTF) Leading Institute, Country
WP1 Coordination  INT, Italy 
WP2 Communication and dissemination NHRF, Greece
WP3 Evaluation CIPH, Hungary
WP4 Sustainability KRONIKGUNE, Spain
WP5 NoE — Complex & poor-prognosis cancers MSCI, Poland
WP6 NoE — Palliative care  OUS, Norway
WP7 NoE — Survivorship  MSCI, Poland
WP8 NoE — Personalized primary prevention IOCN, Romania
WP9 NoE — Omics technologies  Sciensano, Belgium
WP10 NoE — Hi-tech medical resources  INCa, France
WP11 NoE — AYA (adolescents and young adults) INT, Italy
TTF1 Integration between health care and research  KROKINGUNE, Spain 
TTF2 Integration between EU networking and Member States IOCN, Romania
TTF3 Integration between IT infrastructures and AI tool  OUS, Norway
TTF4 The ERN modem  INCa, France
TTF5 Patient Empowerment Sciensano, Belgium

Sciensano is betrokken in volgende Work Packages: WP7, WP8, WP9 (leider), WP10, WP11, TTF5 (leider)

EBCP Flagships

 • F5. Europees netwerk van erkende nationale kankercentra in alle lidstaten tegen 2005

Actions

 • A1. Een moderne benadering van kanker: nieuwe technologieën, onderzoek en innovatie voor preventie en patiëntgerichte kankerzorg
 • A4. Zorgen voor toegang tot hoge normen voor kankerdiagnose en -behandeling
 • A5. Verbetering van de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten en overlevenden
 • A6. Ongelijkheden in verband met kanker in de EU verminderen
 • A7. Kanker bij kinderen onder de aandacht brengen

Link to Cancer Mission / recommendations

 • R10. Een netwerk van alomvattende kankerinfrastructuren in en tussen alle EU-lidstaten opzetten om de kwaliteit van onderzoek en zorg te verbeteren.
 • R12. Versnellen van de innovatie, het toepassen van nieuwe technologieën en creëren van levende laboratoria gericht op oncologie om kanker te overwinnen.
 • R13. Omvormen van de kankercultuur, communicatie en capaciteitsopbouw

Gerelateerde projecten

Technische informatie

Work Program EU4Health
Type of Action Joint Action
Budget €4M 
Lead Coordinator INT, Italy
Domain / Area ERN: prevention, diagnosis, treatment,survivorship, palliative care

Contacteer ons

Meer info op de project website

 

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL