OriON - Joint Action voor de bijdrage aan het Register van ongelijkheden op kankergebied om toezicht te houden op de nationale kankerbestrijdingsprogramma's.

Last updated on 10-4-2024 by Marie Malingreau
Projectduur:
januari 1, 2024
-
december 31, 2025

In het kort

De Joint Action OriON is gericht op ondersteuning van het Cancer Inequalities Registry (Europees Register van ongelijkheden op kankergebied) bij het vaststellen van trends, verschillen en ongelijkheden op het gebied van kankerpreventie en -zorg tussen en binnen Europese lidstaten en regio’s. Dit biedt een leidraad voor gerichte investeringen en interventies en moet uiteindelijk leiden tot een vermindering van de meetbare verschillen in kankerpreventie en -zorg in de EU. Om dit te bereiken, neemt Sciensano het voortouw bij het ontwikkelen van een monitoringkader voor de implementatie van het Europees Kankerbestrijdingsplan (EBCP) in de Europese lidstaten.

Meer info op de EU website

Projectbeschrijving

De Joint Action OriON is gericht op financiering van vlaggenschip nr. 9 van het Europees Kankerbestrijdingsplan, waarin wordt bepaald dat de Europese Commissie een register van ongelijkheden op kankergebied opzet om trends, verschillen en ongelijkheden in kankerpreventie en -zorg tussen en binnen Europese lidstaten en regio’s te identificeren. Het onlangs opgerichte European Cancer Inequalities Registry biedt een geconsolideerd overzicht van het kankerbestrijdingslandschap in de EU-landen en de daaruit voortvloeiende ongelijkheden, en draagt zo bij tot gerichte investeringen en interventies op Unie-, nationaal en regionaal niveau om trends, verschillen en ongelijkheden tussen lidstaten en regio’s aan te pakken.

De verwachte impact zal een vermindering zijn van de meetbare verschillen in kankerpreventie en -zorg in de EU. De JA OriON zal drie algemene doelstellingen hebben:

  • monitoren van de adoptie en implementatie van het EBCP in Europese lidstaten
  • aansturen van het Monitoring & Evaluation-kader van het EBCP
  • zorgen voor een zo groot mogelijke impact van de door het EBCP gegenereerde kennis en bewijsmateriaal

Daarnaast heeft het project twee specifieke doelstellingen

  • ondersteuning van de monitoring en analyse van de implementatie van het EBCP 
  • analyse van de stand van zaken van de nationale kankerbestrijdingsprogramma’s, met een speciale focus op de ongelijkheden

Binnen de JA worden de taken georganiseerd in vijf werkpakketten (WP), drie horizontale en twee kern-WP’s (Duurzaamheid en implementatie – Monitoring en analyse van de implementatie van het EBCP; Analyse van de ontwikkelingen in de nationale kankerbestrijdingsprogramma’s). Sciensano leidt WP4 over duurzaamheid en implementatie, waarin een monitoringkader voor de implementatie van het EBCP zal worden ontwikkeld en getest. Sciensano neemt ook deel aan de andere WP’s. 

De primaire doelgroep van de JA OriON zijn de beleidsmakers van de lidstaten en hun vertegenwoordigers; de secundaire doelgroep zal bestaan uit EU-organisaties, experts, patiëntenverenigingen en -vertegenwoordigers en patiënten uit heel Europa. De JA OriON zal burgers en patiënten uit alle Europese landen ten goede komen door samen met het Register van ongelijkheden op kankergebied bij te dragen aan het verminderen van de meetbare verschillen in kankerpreventie en -zorg in de EU.
 

Technical Information

Funding Programme EU4Health Programme (202½027)
Type of Action Joint Action 
Budget EUR 1 250 000
Lead Coordinator National Institute of Public Health Slovenia
Domain / Area Diagnosis & Treatment

Meer info op de EU website

Contacteer ons

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

QR code

QR code for this page URL