ADD4KIDS - Versnellen van vraaggestuurde instrumenten voor een betere adoptie van pediatrische innovaties: een gezamenlijke routekaart voor Europa (ADD4KIDS)

Last updated on 9-4-2024 by Marie Malingreau
Projectduur:
januari 15, 2024
-
januari 14, 2025

In het kort

Er is een duidelijke kloof in de adoptie van innovaties in de pediatrische gezondheidszorg. De beperkte adoptie van innovatieve vraaggestuurde financieringsinstrumenten kan worden toegeschreven aan verschillende hinderpalen. Sommige zijn specifiek voor de pediatrische gezondheidszorg, andere zijn te wijten aan het gebrek aan bewustzijn en kennis van en inzicht in deze vraaggestuurde hulpmiddelen.

Dit project beoogt een analyse van de behoeften, hiaten en uitdagingen bij de adoptie van pediatrische innovatie waarmee verschillende Europese zorgstelsels worden geconfronteerd, om een routekaart voor te stellen voor het versnellen van vraaggestuurde instrumenten voor een gecoördineerde adoptie van pediatrische innovatie in heel Europa.

In ADD4KIDS (Accelerating Demand-Driven tools for pediatric innovation adoption) focust Sciensano op het onderdeel kanker, met als doel een uitbreiding te voorzien van het binnen het oncNGS gelanceerde precommerciële inkoopinstrument (PCP) voor kinderkanker.

Meer info op de ADD4KIDS website (EN)

Projectbeschrijving

Er is een duidelijke kloof in de adoptie van innovaties in de pediatrische zorg, en dit blijft de toegang tot dergelijke innovaties belemmeren. Vraaggestuurde beleidsinstrumenten zijn een middel om tekortschietende marktinitiatieven te compenseren en maken risicodeling mogelijk tussen mede-eigenaren en investeerders. Deze instrumenten zijn onder meer openbare inkoopprocedures voor innovatie (PPI), precommerciële inkoopprocedures (PCP), waardegebaseerde inkoopprocedures (VBP) en Social Impact Bonds (SIB). Dergelijke vraaggestuurde financieringsinstrumenten hebben het potentieel om de adoptiekloof in de pediatrische gezondheidszorg te verkleinen. Deze innovatieve financieringsinstrumenten worden echter zelden gebruikt om de adoptie van innovaties in de pediatrie te ondersteunen. De beperkte adoptie van vraaggestuurde financieringsinstrumenten kan worden toegeschreven aan verschillende obstakels die specifiek zijn voor pediatrische gezondheidszorg, zoals het idee dat het op de markt brengen van pediatrische innovaties een complexe zaak is en dat er hoge risico’s aan verbonden zijn, de gefragmenteerde regelgeving en markttoegang, de beperkte vraag (laag aantal patiënten) en het idee dat de impact ervan beperkt is. Bovendien is er een gebrek aan bewustzijn en kennis van en inzicht in vraaggestuurde instrumenten, waardoor ze onderbenut worden.

Het project:

  1. Identificeert vraaggestuurde financieringsinstrumenten en mechanismen voor de pediatrische gezondheidszorg.
  2. Verzamelt gegevens over de behoeften en uitdagingen bij de adoptie van innovaties in de pediatrie.
  3. Ontwikkelt werkgroepen om oplossingen te bedenken die de geïdentificeerde behoeften en uitdagingen aanpakken.
  4. Bouwt via samenwerking een Europees actieplan om het gebruik van vraaggestuurde instrumenten voor de adoptie van innovaties in de pediatrie te katalyseren.
  5. Bevordert grensoverschrijdende adoptie van pediatrische innovaties met behulp van financiële instrumenten.


Het project creëert een holistisch innovatieactieplan in de pediatrie om te zorgen voor een optimale implementatie en gebruik van vraaggestuurde financieringsinstrumenten voor innovatie om de adoptie van pediatrische innovatie op een gecoördineerde manier te ondersteunen in heel Europa.

Technische informatie

Funding Programme European Funding Ecosystems
Type of Action HORIZON-Coordination and Support Actions (CSA)
Grant Agreement Number 101134907
Lead Coordinator Fundacio Privada Per a La Recerca I la Docencia Sant Joan de Deu, SP
Domain / Area Paediatrics

Meer info op de ADD4KIDS website

Volg ons op LinkedIn

Contacteer ons

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

QR code

QR code for this page URL