EUCAIM - European Federation for Cancer Images

Last updated on 26-9-2023 by Marie Malingreau
Projectduur:
januari 1, 2023
-
januari 31, 2027

In het kort

De EUropean Federation for CAncer Images (EUCAIM) is de hoeksteen van het door de Europese Commissie geïnitieerde European Cancer Imaging Initiative, een vlaggenschip van het Europe’s Beating Cancer Plan (EBCP). Dit heeft tot doel de innovatie en inzet van digitale technologieën bij de behandeling van en de zorg voor kanker te bevorderen, om te komen tot nauwkeurigere en snellere klinische besluitvorming, diagnostiek, behandeling en voorspellende geneeskunde voor kankerpatiënten. Het vierjarige project ging in januari 2023 van start en verenigt 79 partners om een pan-Europese digitale federatieve infrastructuur in te zetten van zgn. FAIR-beelden (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (vindbare, toegankelijke, interoperabele en herbruikbare beelden)) uit de praktijk, waarmee algoritmes op basis van artificiële intelligentie en voorspellingsmodellen voor uitkomsten kunnen worden getraind en gevalideerd.

Projectbeschrijving

Het European Cancer Imaging Initiative is een van de vlaggenschepen van het Europe’s Beating Cancer Plan (EBCP). Een van de doelstellingen van het plan is om het potentieel van gegevens en digitale technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) of high-performance computing (HPC), optimaal in te zetten voor de bestrijding van kanker.  

Het initiatief laat zien hoe medische beeldvorming kan worden opgevraagd, gebruikt en gebundeld met garantie op een hoog niveau van ethiek, vertrouwen, veiligheid en bescherming van persoonsgegevens, in volledige overeenstemming met de waarden en regels van de EU. Het maakt grote hoeveelheden kankerbeeldvorming en hieraan gekoppelde klinische gegevens eenvoudig toegankelijk voor Europese klinische medici, onderzoekers en pioniers, in overeenstemming met het Europese gegevensbeleid en ter ondersteuning van de doelstellingen van de European Health Data Space. EUCAIM brengt aanbieders van klinische gegevens, onderzoekers, onderzoeksinfrastructuren en de sector samen met weldoordachte oplossingen die de uitdagingen van de implementatie van een dergelijke infrastructuur voor kankerbeeldvorming het hoofd bieden. 

De lijst van de verschillende werkpakketten (WP) van het project: 

  • Werkpakket 1: Projectmanagement en coördinatie
  • Werkpakket 2: Inschakeling van en samenwerking met gegevensverstrekkers
  • Werkpakket 3: Ethische en juridische aspecten
  • Werkpakket 4: Beheer en implementering van de centrale hub
  • Werkpakket 5: Samenbrengen van gegevens & Interoperabiliteitskader
  • Werkpakket 6: Gefederaliseerde gegevensverwerking en -analyse
  • Werkpakket 7: Usecases voor uitbreiding en validering van het platform
  • Werkpakket 8: Bedrijfs- en duurzaamheidsmodellen

Sciensano is betrokken bij werkpakketten 1, 5, 7 en 8. Voor WP7 stelde Sciensano een usecase voor (Belgische pilootstudie naar precisie) om de bruikbaarheid van het EUCAIM-platform aan te tonen voor de integratie van nieuwe gegevens die als basis zullen dienen voor het verenigen van nieuwe databanken met kankerbeeldvorming.

Bezoek de projectwebsite  

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL