COVIMPACT - Long COVID en de fysieke, mentale en sociale gevolgen

Last updated on 3-4-2023 by Pierre Smith
Projectduur:
april 29, 2021
-
april 29, 2023

In het kort

Het doel van het COVIMPACT-project is een cohort op te zetten van mensen die positief getest zijn op COVID-19 om de evolutie van hun fysieke, mentale en sociale gezondheid op lange termijn te bestuderen, evenals de factoren te beoordelen die geassocieerd worden met een gunstige of ongunstige evolutie. Afhankelijk van het tijdstip waarop de deelnemers in het cohort worden opgenomen, worden ze gevolgd gedurende ten minste 3 maanden tot maximaal 2 jaar. Kort samengevat is het de bedoeling om meer te weten te komen over de langetermijneffecten van een COVID-19-besmetting en het zogenaamde “long COVID”-syndroom.

Projectbeschrijving

In het begin van de COVID-19-pandemie ging alle aandacht naar de behandeling van de acute ziektesymptomen. Maar uit recentere rapporten is gebleken dat sommige patiënten blijvende symptomen ervaren na de acute fase van de besmetting. Dit syndroom wordt nu “long COVID” of „langdurige COVID” genoemd. Momenteel is er geen consensus over de definitie van langdurige COVID en de mensen die eraan lijden hebben verschillende symptomen die meerdere oorzaken kunnen hebben. In december 2020 heeft het National Institute for Health (NICE) de volgende definitie van langdurige COVID voorgesteld: Het hebben van tekenen en symptomen die zich ontwikkelen tijdens of na een COVID-19-besmetting, die langer dan 3 maanden aanhouden en die niet verklaard kunnen worden door een alternatieve diagnose. Er zijn momenteel echter weinig gegevens en informatie over de langetermijnsgevolgen van een COVID-19-besmetting en de fysieke, mentale en sociale gevolgen ervan. 

Het doel van het COVIMPACT-project is een cohort samen te stellen van mensen die positief zijn getest op COVID-19, teneinde:

  • het bestuderen van de langetermijnevolutie van een COVID-19-besmetting op de fysieke, mentale en sociale gezondheid 
  • het identificern van de risicogroepen en de factoren die verband houden met een gunstige/ongunstige evolutie 

COVIMPACT is een online, prospectieve, observationele cohortstudie. De doelgroep zijn mensen met een COVID-19-besmetting bevestigd door een laboratoriumtest. Wanneer een COVID-19-test positief is, dan stuurt het laboratorium de informatie naar een centrale databank die door de callcenters wordt gebruikt om COVID-19-gevallen te contacteren en hun contacten op te sporen. Aan het einde van het gesprek informeren de medewerkers van het callcenter de mensen van 18 jaar en ouder over onze online enquête en vragen hen of ze akkoord gaan een link via sms te ontvangen met meer informatie over de studie, er eventueel aan willen deelnemen en de eerste vragenlijst willen invullen. Elke 3 maanden stuurt Sciensano vervolgvragenlijsten tot het einde van de studie in april 2023. Afhankelijk van het tijdstip waarop de deelnemers in de studie worden opgenomen, varieert de follow-up van 3 maanden tot 2 jaar.

De primaire eindpunten van deze studie zijn:

  • Langdurige COVID-19
  • Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven
  • Ademhalingsproblemen
  • Vermoeidheid
  • Functionele beperkingen
  • Geestelijke gezondheid
  • Werkstatus en economische situatie

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL