Wat is de impact op de gezondheid drie maanden na een COVID-19-besmetting?

Gepubliceerd op: 
donderdag, 16 december 2021
Last updated on 21-12-2021 by Cassandre Dugailliez

Toen de COVID-19-pandemie uitbrak, ging de aandacht naar het behandelen van de acute symptomen van de ziekte, maar sommige mensen blijven ook na de acute fase van de besmetting nog symptomen hebben. Dit syndroom wordt nu ‘long COVID‘ of ‘langdurige COVID‘ genoemd. 

Het doel van het COVIMPACT-onderzoeksproject van Sciensano is om onze kennis te vergroten over langdurige COVID en de langetermijneffecten op de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid. Tot op heden volgden we meer dan 2000 personen op 3 maanden na hun COVID-19-infectie. Elke dag nemen er nieuwe personen deel aan onze studie. We zullen hen opvolgen tot het einde van de studie in april 2023. Dit onderzoeksproject is een goede aanvulling op de onlangs gepubliceerde studie van het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over de behoeften en de opvolging van patiënten met langdurige COVID.

Momenteel bestaat er geen eenduidige definitie van langdurige COVID en de mensen die hieraan lijden vertonen verschillende symptomen die meerdere oorzaken kunnen hebben. Wij gingen uit van de definitie van NICE (National Institute for Health and Care Excellence): Drie maanden na besmetting minstens één symptoom hebben dat gerelateerd is aan de COVID-19-besmetting. Volgens deze definitie had 47% van de deelnemers van dit onderzoek langdurige COVID

„Uit onze resultaten blijkt dat bijna één op de twee personen lijdt aan langdurige COVID drie maanden na hun COVID-besmetting. Hoewel dit percentage beïnvloed wordt door de gebruikte definitie van langdurige COVID, is het vergelijkbaar met de percentages uit andere studies” zegt Dr. Pierre Smith, onderzoeker bij Sciensano. 

De meest voorkomende symptomen bij personen met langdurige COVID zijn:

 • vermoeidheid/uitputting (51%)
 • hoofdpijn (28%)
 • geheugen- en concentratieproblemen (26%)
 • spierpijn (24%)
 • ademhalingsproblemen (23%)
 • slaapproblemen (20%).

Onze resultaten tonen aan dat sommige personen een groter risico lopen op het ontwikkelen van langdurige COVID, meer bepaald:

 • vrouwen
 • personen met een lager opleidingsniveau
 • personen met een voorgeschiedenis van chronische aandoeningen
 • personen met overgewicht of obesitas
 • personen met minstens één symptoom van COVID-19 in de acute fase van de besmetting.

„Langdurige COVID is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid” zegt Pierre Smith. „Onze eerste resultaten tonen aan dat mensen met langdurige COVID in hun dagelijks leven negatieve gevolgen ondervinden op het vlak van lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid.” 

Vergeleken met personen zonder symptomen drie maanden na hun COVID-19-besmetting, geven personen met langdurige COVID zichzelf een lagere score voor levenskwaliteit met betrekking tot gezondheid. Ze melden ook vaker matige tot ernstige ademhalingsproblemen en meer vermoeidheid.

Wat de geestelijke gezondheid betreft, hebben personen met langdurige COVID beduidend meer angst- en depressieve stoornissen. Drie maanden na de COVID-19-besmetting bedraagt het percentage angststoornissen 12% bij personen met langdurige COVID en 4% bij personen zonder symptomen van COVID-19. Voor depressieve stoornissen is dat respectievelijk 18% en 5%.

Langdurige COVID heeft ook negatieve gevolgen voor de professionele en economische situatie van de personen in kwestie. Een hoger percentage personen met langdurige COVID is in de drie maanden na hun besmetting met ziekteverlof geweest. Gemiddeld waren zij 20 dagen afwezig, tegenover 13 dagen bij personen zonder symptomen. Ten slotte meldt 30% van de personen met langdurige COVID een matig tot ernstig financieel verlies als gevolg van hun gezondheidstoestand gelinkt aan COVID-19. Bij personen zonder symptomen van COVID-19 drie maanden na hun besmetting was dat 21%.

Lees de eerste resultaten van het COVIMPACT-onderzoeksproject over langdurige COVID en de lichamelijke, geestelijke en sociale gevolgen.  

Wij willen onze oprechte dank betuigen aan de personen die de tijd hebben genomen om deel te nemen aan de enquêtes van het COVIMPACT-onderzoeksproject.
 

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL