Obesitas

Er bestaat een verband tussen obesitas en tal van chronische aandoeningen. Gezonde leefgewoonten, met een evenwichtige voeding en regelmatige lichaamsbeweging dragen bij tot het voorkomen van gewichtstoename en de vele complicaties die daarmee gepaard gaan.

Wat is obesitas?

Obesitas is een opstapeling van vet die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Overgewicht wordt obesitas als de Body Mass Index (BMI) gelijk aan of hoger is dan 30.

Obesitas wordt beschouwd als een multifactoriële aandoening. De belangrijkste oorzaken zijn een onevenwichtige voeding en een gebrek aan lichaamsbeweging, maar ook stress en een zekere erfelijke aanleg kunnen aan de basis liggen van een overmatige gewichtstoename die tot obesitas leidt.

Er bestaat een verband tussen obesitas en tal van chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde kankers.

Door die complicaties is obesitas een risicofactor voor vroegtijdige sterfte.

Twee types van obesitas 

Er bestaat 2 types van obesitas : 

  • androïde obesitas met een vetophoping rond de buik, de zgn. 'appelvorm', die meer voorkomt bij mannen 
  • gynoïde obesitas met een vetophoping in het onderlichaam de zgn. 'peervorm', die meer voorkomt bij vrouwen.

 Androïde obesitas, ook 'abdominale' of 'viscerale' genoemd, verhoogt het risico's op complicaties zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Gynoïde obesitas veroorzaakt minder complicaties. 

Wat is de BMI?

De Body Mass Index (BMI) is een maat die vaak wordt gebruikt om ondergewicht of overgewicht te evalueren. De BMI bepaalt de verhouding tussen de lengte en het gewicht door het gewicht (in kilogram) te delen door het kwadraat van de lengte in meter (kg/m²).

 

In de Gezondheidsenquête besteedt Sciensano aandacht aan het obesitasprobleem door de mate van lichaamsbeweging, de BMI en de eetgewoonten van de bevolking na te gaan. 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp