CIVISANO - Co-creatieve en geografische methoden om socio-economische verschillen in gezondheidsbevorderende levensstijl aan te pakken

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
november 14, 2019
-
december 31, 2023

In het kort

Het CIVISANO-project onderzoekt, zoals de naam al aangeeft, de gezondheid (SANO) van burgers (CIVI). Sciensano doet dit door de waargenomen en objectieve omgevingsdeterminanten te onderzoeken die een impact hebben op de fysieke activiteit en het eetgedrag van de inwoners van twee Vlaamse gemeenten: Herselt en Duffel. Het project maakt gebruik van een mixed method-benadering, met zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. De focus ligt op gezondheidsbevordering bij socio-economisch kwetsbare volwassenen, aangezien deze groepen over het algemeen meer ongezond gedrag vertonen, zoals onvoldoende lichaamsbeweging en ongezonde eetgewoonten. Op die manier kunnen we de kloof op het gebied van ongelijkheid in gezondheid verkleinen.

Projectbeschrijving

Obesitas heeft een sterk sociaal-economisch profiel. Ongezond gedrag, zoals onvoldoende lichaamsbeweging en ongezond eten, komt vaker voor bij sociaal-economisch kwetsbare groepen. Het CIVISANO-project onderzoekt de invloed van sociaal-economische karakteristieken en objectieve en waargenomen omgevingsdeterminanten op fysieke activiteit en eetgedrag op lokaal niveau in twee Vlaamse gemeenten in België.

Opzet van de studie

Dit onderzoeksproject heeft een overkoepelende co-creatieve aanpak, waarbij burgers en lokale stakeholders betrokken worden om een brug te slaan tussen kennisontwikkeling en gezondheidsbevordering. We gebruiken een mixed-methods aanpak, met zowel kwantitatieve als kwalitatieve data om verschillende, maar complementaire gegevens over hetzelfde onderwerp te verkrijgen.

Kwantitatief onderzoek

A. Enquête

We ondervragen volwassenen die in Duffel en Herselt wonen om een enquête in te vullen over hun eet- en beweeggedrag en hun beleving van de lokale fysieke, voedsel- en sociale omgeving.

B. Omgevingsonderzoek

We analyseren ruimtelijke gegevens over de bebouwde omgeving en de voedselomgeving, zoals eetgelegenheden, groene ruimten en wandelpaden. Op die manier evalueren we de associaties tussen socio-economische status en de bebouwde omgevingen en voedselomgevingen bij de bewoners.

Kwalitatief onderzoek

We verzamelen ook informatie over de waargenomen context bij socio-economisch kwetsbare personen door gebruik te maken van participatieve methoden zoals Photovoice, Walk-Along, web-based Individual Map Creation. Tijdens focusgroepen bespreken we deze determinanten en identificeren we mogelijke acties. Zowel met de deelnemers van de kwetsbare groep als met de stakeholders zal in elke gemeente een Group Model Building workshop worden gehouden. Verder evalueren we ook het participatieve proces doorheen het project.

Het belang van betrokkenheid van de gemeenschap

Het betrekken van de lokale gemeenschap is een efficiënte strategie om ongelijkheden binnen gezondheidspromotie te verminderen. CIVISANO verduidelijkt de belangrijkste relationele en structurele paden voor impact op gezondheidsgelijkheidsresultaten in een lokale context. Door gebruik te maken van zowel traditionele als nieuwe geografische benaderingen geeft deze studie een allesomvattend inzicht in de verbanden tussen de bebouwde omgeving en de voedselomgeving en de sociaal-economische status binnen een lokale context. De combinatie van subjectieve en objectieve maten, gebruikmakend van gevalideerde en innovatieve strategieën, levert een robuuste beoordeling op van de gemeentelijke omgeving en legt de nadruk op de ervaring van de kwetsbare groep.

De sterke kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw in de lokale settings draagt bij aan ons begrip van hoe we de impact van onderzoek op lokaal niveau kunnen maximaliseren. Via dit project maken we een effectieve koppeling tussen een gezondheidsbevorderende levensstijl bij sociaal-economisch achtergestelde groepen met de lokale fysieke, voedsel en sociale omgeving
 

Partners

Prof. Dr. Sarah Dury
Prof. Dr. Benedicte Deforche
Prof. Dr. Delfien Van Dyck
Prof. Dr. Nico van de Weghe

Financierder

QR code

QR code for this page URL