Symptomen

Er bestaat een verband tussen obesitas en tal van chronische aandoeningen. Gezonde leefgewoonten, met een evenwichtige voeding en regelmatige lichaamsbeweging dragen bij tot het voorkomen van gewichtstoename en de vele complicaties die daarmee gepaard gaan.

Wat zijn de symptomen van obesitas?

De eerste uiting van obesitas is een opstapeling van vet in het lichaam, die leidt tot overgewicht dat schadelijk is voor de gezondheid.

We spreken van obesitas als de Body Mass Index (kg/m²) gelijk aan of hoger is dan 30.

Later kan obesitas tot aandoeningen (diabetes, hart- en vaatziekten, enz.) leiden die andere symptomen veroorzaken. 

Obesitas veroorzaakt ook dagelijkse ongemakken en afwijzende reacties van anderen die vaak leiden tot eenzaamheid, vooral op affectief vlak.

WIST U DAT? Een vetopstapeling op de buik verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en diabetes, onafhankelijk van de BMI. Dat soort vet wordt ook buikvet genoemd en is gevaarlijk omdat het rond de buikorganen (nieren, lever, pancreas, darmen, maag, enz.) zit. 

In de Gezondheidsenquête besteedt Sciensano aandacht aan het obesitasprobleem door de mate van lichaamsbeweging, de BMI en de eetgewoonten van de bevolking na te gaan. 

QR code

QR code for this page URL