Diagnose

Er bestaat een verband tussen obesitas en tal van chronische aandoeningen. Gezonde leefgewoonten, met een evenwichtige voeding en regelmatige lichaamsbeweging dragen bij tot het voorkomen van gewichtstoename en de vele complicaties die daarmee gepaard gaan.

Berekening van de BMI

De Body Mass Index (BMI) is een maat die vaak wordt gebruikt om ondergewicht of overgewicht te evalueren.

De BMI bepaalt de verhouding tussen de lengte en het gewicht door het gewicht in kilogram te delen door het kwadraat van de lengte in meter (kg/m²).

Classificatie van de BMI (WGO):

 • ernstig ondergewicht: < 16,5
 • ondergewicht: 16,5-18,4
 • normaal gewicht: 18,5-24,9
 • overgewicht (pre-obsese): 25,0-29,9
 • obesitas (class I): 30,0-34,9
 • ernstige obesitas (class II): 35,0-39,9
 • morbide obesitas (class III): ≥ 40

Opgelet! De classificatie van obesitas volgens de BMI geldt niet voor mensen jonger dan 18 jaar of voor zwangere vrouwen. De BMI geeft ook geen informatie over de hoeveelheid vet of de verdeling daarvan over het lichaam. De plaats waar het vet zich opstapelt geeft echter belangrijke aanwijzingen om de mogelijke complicaties te evalueren.µ

Buikomtrek

Overgewicht kan ook geëvalueerd worden met de buikomtrek en de buik-heupverhouding, wat als voordeel heeft dat de plaats van de vetophoping bepaald wordt.

Een vetopstapeling op de buik verhoogt het risico op diabetes en hart- en vaatziekten. 

Bij vrouwen: 

 • buikomtrek tussen 80 en 88 cm: verhoogd risico
 • meer dan 88 cm: zeer ernstig gezondheidsrisico.

Bij mannen:

 • buikomtrek tussen 94 en 102 cm: verhoogd risico
 • meer dan 102 cm: zeer ernstig gezondheidsrisico.

Anamnese en aanvullende onderzoeken

Tijdens een consult kan de arts persoonlijke vragen stellen over: 

 • de evolutie van de gewichtstoename (begin, perioden van stabiel gewicht en terugval) 
 • de familiale, professionele en emotionele context die gewichtstoename bevordert 
 • de gevolgde diëten
 • de eetgewoonten
 • de lichamelijke activiteiten.

Met een bloedafname kan de concentratie van suiker, vetten en cholesterol in uw bloed bepaald worden en kan worden nagegaan of het overgewicht gepaard gaat met een risico op diabetes of hypertensie.


 

In de Gezondheidsenquête besteedt Sciensano aandacht aan het obesitasprobleem door de mate van lichaamsbeweging, de BMI en de eetgewoonten van de bevolking na te gaan. 

QR code

QR code for this page URL